ZPP apeluje o okrągły stół polskiego rynku aptecznego

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: ZPP/ rynekaptek.pl   16-11-2020, 14:16

ZPP apeluje o okrągły stół polskiego rynku aptecznego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Poprawki stwarzają gigantyczne pole do nadużyć i eliminowania niewygodnej konkurencji poprzez mechanizm „donosów”. Przesłanki zastosowania obu niezwykle radykalnych sankcji są nieprecyzyjne - piszą przedsiębiorcy do premiera RP ws. ustawy o zawodzie farmaceuty.

"My, polscy przedsiębiorcy prowadzący apteki, zwracamy się z apelem do Pana Premiera o wsparcie naszego stanowiska wobec procedowanej obecnie w Senacie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Do wspomnianej Ustawy, tak wyczekiwanej przez całe nasze środowisko, na etapie prac parlamentarnych dodano poprawki, których wejście w życie może prowadzić do nieczystej gry konkurencyjnej oraz zamykania aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych w samym środku pandemii COVID-19" - napisali przedsiębiorcy:

Wspomniane zmiany umożliwiają faktyczne likwidowanie aptek na podstawie nieprecyzyjnych i niejasnych przesłanek. W ramach pierwszej poprawki, z regulacji umożliwiającej cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki wskutek naruszenia niezależności farmaceuty, usunięto przesłankę „uporczywości” takiego naruszenia.

W rezultacie, już nieoczywiste stany faktyczne i dyskusyjne, jednorazowe sytuacje mogą doprowadzić do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Trzeba zaznaczyć, że w warunkach obowiązywania „apteki dla aptekarza” jest to bardzo poważna sankcja – ponowne uzyskanie zezwolenia może się w wielu przypadkach okazać niemożliwe.

Druga z wprowadzonych poprawek umożliwia unieruchomienie apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej na 3 miesiące, w rygorze natychmiastowej wykonalności,w przypadku uniemożliwienia wykonywania zadań kierownikowi apteki lub osobie odpowiedzialnej w hurtowni. Ponownie mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo niejasna przesłanka może doprowadzić do unieruchomienia apteki z dnia na dzień, co w praktyce oznaczać będzie w wielu przypadkach konieczność jej zamknięcia.

Uważamy, że obie poprawki stwarzają gigantyczne pole do nadużyć i eliminowania niewygodnej konkurencji poprzez mechanizm „donosów”. Przesłanki zastosowania obu niezwykle radykalnych sankcji (cofnięcia zezwolenia oraz unieruchomienia apteki) są nieprecyzyjne, a nowe uprawnienia przekazane Inspekcji Farmaceutycznej znaczne, co rodzi pytania o proporcjonalność i adekwatność proponowanych środków.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH