ZPP postuluje rewizję wymogów lokalowych dla aptek

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: ZPP/ rynekaptek.pl   02-03-2021, 12:02

ZPP postuluje rewizję wymogów lokalowych dla aptek Organizacja zgłosiła 50 propozycji poprawek do przepisów regulujących funkcjonowanie firm. Wśród nich wiele dotyczy działania aptek (fot. Pixabay)

Zmiany w zakresie kryteriów demograficzno-geograficznych, reklamy aptek, franczyzy, wymogów lokalowych aptek, sprzedaży wysyłkowej - to tylko niektóre z propozycji zgłoszonych przez ZPP w ramach konsultacji przepisów otoczenia regulacyjnego dla firm.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wziął udział w zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii konsultacjach dotyczących propozycji zmian prawnych poprawiających otoczenie regulacyjne dla firm. Sformułował i złożył 50 propozycji przepisów. Wiele z nich dotyczy funkcjonowania rynku aptecznego.

Zezwolenia na prowadzenie aptek
Zwracamy uwagę na konieczność doprecyzowania, że przepisy nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne z 7 kwietnia 2017 roku (tzw. apteka dla aptekarza) w zakresie ograniczeń własnościowych i ilościowych odnoszą się wyłącznie do udzielania nowych zezwoleń na prowadzenie aptek.

Mimo wydanego przez Ministra Zdrowia jednoznacznego objaśnienia prawnego, zgodnie z którym ograniczenia z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne w brzmieniu nadanym rzeczoną nowelizacją nie znajdują zastosowania do zezwoleń wydanych przed dniem jej wejścia w życie, organy inspekcji farmaceutycznej niejednokrotnie odmawiają zmiany „starych” zezwoleń, gdy ich posiadacze nie spełniają kryteriów opisanych w nowelizacji lub wręcz próbują bezpodstawnie cofać im wydane przed nowelizacją zezwolenia na prowadzenie aptek.

W związku z powyższym zasadne byłoby doprecyzowanie przepisów przejściowych ustawy z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne i jednoznaczne wskazanie, że do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

1 procent aptek
Art. 99 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne zawiera szczególną regulację dotyczącą koncentracji na rynku aptecznym, zgodnie z którą nowych zezwoleń na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeśli podmiot ubiegający się o zezwolenie (bądź podmioty przez niego kontrolowane lub grupa kapitałowa, której jest członkiem) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH