Janina Pawłowska: Jeszcze o aptekach szpitalnych

MOIM ZDANIEM

Autor: Janina Pawłowska   12-11-2009, 04:42

Janina Pawłowska: Jeszcze o aptekach szpitalnych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Poniższy tekst zawiera uwagi, a w znacznej mierze jest polemiką samorządu aptekarskiego z niektórymi tezami artykułu "Konieczność czy przeżytek", zamieszczonego w grudniowym wydaniu Rynku Zdrowia (nr 41/2008).

Autorzy grudniowej publikacji w RZ, wymieniając listę usług farmaceutycznych, lokują je w "aptekach przyszpitalnych" (jak kuchnię, pralnię czy inne jednostki zabezpieczające pracę szpitala). Apteki przyszpitalne nie istnieją; są natomiast apteki szpitalne, zakładowe i działy farmacji szpitalnej, które stanowią jednostki działalności podstawowej szpitala.

Uzyskanie zgody inspekcji farmaceutycznej na utworzenie apteki dotyczy jedynie nowo tworzonych aptek. Funkcjonujące natomiast od lat apteki w szpitalach często wykonują swoje zadania w warunkach nie spełniających wymogów ustawowych, a terminy konieczności dostosowania są przesuwane w czasie.

Bezpieczeństwo pacjenta
W artykule zostało podkreślone stwierdzenie: "Uzależnienie tworzenia aptek szpitalnych od liczby łóżek w danej jednostce jest mocno dyskusyjne". Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, iż w każdym ZOZ-ie przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, musi być świadczona usługa farmaceutyczna, musi być sprawowany nadzór nad lekami.

Nasze rozumowanie jest proste - tam, gdzie jest leczony pacjent, jest lek, a miejscem, gdzie wykonuje się wszystkie czynności fachowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa farmakoterapii hospitalizowanemu pacjentowi, jest apteka, oczywiście inna lokalowo i kadrowo - w zależności od specyfiki działalności szpitala, jak i liczby łóżek.

Ustawodawca utworzył dział farmacji, lecz czynności fachowe są prawnie ograniczone, nie ma też żadnych rozporządzeń dotyczących lokalu, wyposażenia czy obsady.

Podobnie jak autorzy artykułu, NRA również nie zna podstaw zapisu mówiącego o obligacji utworzenia apteki szpitalnej jedynie w jednostce mającej 150 lub więcej łóżek szpitalnych, wiemy jedynie, że ustawodawca - w przeszłości i obecnie - mimo postulatów samorządu aptekarskiego, utrzymał w mocy ten zapis w ustawie o ZOZ-ach, jak również w nowelizowanej teraz ustawie Prawo farmaceutyczne.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH