Kolejne rozdanie dotacji na badania i rozwój

MOIM ZDANIEM

Autor: Łukasz Kościjańczuk/rynekaptek.pl   10-03-2011, 09:53

Kolejne rozdanie dotacji na badania i rozwój

Łukasz Kościjańczuk o pozyskaniu pieniędzy na projekty R&D

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny nabór wniosków na projekty badawcze i rozwojowe (Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Wsparcie projektów celowych”).

W rozpoczętym 7 marca konkursie do rozdysponowania będzie niemal 200 mln zł, a jedną z grup szczególnie zainteresowanych uzyskaniem wsparcia będą podmioty z branży medycznej i farmaceutycznej.

Opublikowane na początku marca wyniki zeszłorocznego naboru wniosków wskazują jednoznacznie, iż branża medyczna i farmaceutyczna w Polsce coraz intensywniej poszukuje wsparcia finansowego na prowadzoną przez siebie działalność badawczo – rozwojową.

W rezultacie, w ostatnim konkursie wsparcie uzyskały projekty dotyczące m.in. opracowania znacząco ulepszonego produktu leczniczego stosowanego w profilaktyce przeciwzakrzepowej czy też innowacyjnego produktu leczniczego stanowiącego postęp w farmakoterapii hiperlipidemii.

Zasady konkursu
Realizacja projektu badawczo – rozwojowego powinna prowadzić do opracowania innowacji produktowej (nowy lub znacząco ulepszony towar lub usługa) lub procesowej (nowe lub znacząco ulepszone metody produkcji /dostawy). Wyniki dokonanych przez przedsiębiorstwo prac B+R powinny zostać następnie wdrożone przez wnioskodawcę lub odsprzedane w celu ich wdrożenia w działalności gospodarczej nabywcy.

Pracami B+R objętymi wsparciem w ramach Działania 1.4 PO IG są badania przemysłowe rozumiane jako nabycie ogólnej wiedzy, możliwej do wykorzystania w wielu aspektach działalności gospodarczej oraz prace rozwojowe, polegające na wykorzystaniu już dostępnej wiedzy na potrzeby konkretnego planowania produkcji, projektowania nowych produktów bądź usług.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH