Kolejne rozdanie dotacji na badania i rozwój

MOIM ZDANIEM

Autor: Łukasz Kościjańczuk/rynekaptek.pl   10-03-2011, 09:53

Kolejne rozdanie dotacji na badania i rozwój

Łukasz Kościjańczuk o pozyskaniu pieniędzy na projekty R&D


Bazując na przytoczonych definicjach należy przyjąć, iż badania przemysłowe są koncepcyjną, bardziej uniwersalną fazą prac B+R, które realizowane są z reguły jako element poprzedzający przeprowadzenie prac rozwojowych, ukierunkowanych na osiągnięcie konkretnego rezultatu, mających przełożenie na stworzenie konkretnego produktu czy też technologii produkcji.

Mały dostanie więcej
Wskazane rozróżnienie jest istotne ze względu na zróżnicowany poziom wsparcia poszczególnych rodzajów prac. Zgodnie z obowiązującymi zasadami intensywność wsparcia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa (najwyższe wsparcie kierowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw) oraz rodzaju prac. Wyższe wsparcie, ze względu na bardziej uniwersalny charakter, uzyskać można na realizację badań przemysłowych (50-70%).

W przypadku prac rozwojowych dofinansowane jest od 25 do 45% wydatków kwalifikowanych, którymi w głównej mierze są wydatki operacyjne związane z prowadzoną działalnością B+R (m.in. wynagrodzenia zespołu badawczego, amortyzacja sprzętu i aparatury badawczej, nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu, pokrycie kosztów operacyjnych tj. materiały, środki eksploatacyjne oraz kosztów ogólnych – m.in. opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, kurierskie, opłaty skarbowe itp.).


Kluczowym kryterium determinującym ilość przyznanych projektowi punktów stanowi kryterium dotyczące innowacyjności rezultatów prac B+R. Poziom innowacyjności określany jest na podstawie trzech subkryteriów, oceniających nowość produktu / technologii na rynku (max 20 pkt), użyteczność zastosowania (max 10 pkt) oraz możliwość wdrożenia, determinującą opłacalność wykorzystania (max 10 pkt).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH