Leczenie biologiczne w RZS: należy zwiększyć dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii

MOIM ZDANIEM

Autor: Marcin Stajszczyk/rynekaptek.pl   18-10-2010, 14:20

Leczenie biologiczne w RZS: należy zwiększyć dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Marcin Stajszczyk, członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, postuluje zlikwidowanie terapii inicjującej w terapeutycznym programie zdrowotnym oraz ustanowienie ceny urzędowej dla leków biologicznych na takim poziomie, aby spełniały one warunki kosztoefektywności.

Leczenie biologiczne, w zależności od kraju, może być kosztoefektywne przy różnych poziomach cenowych. Zależy to od tego, co w danym państwie jest wliczane do kosztów pośrednich i ile środków publicznych system ochrony zdrowia gwarantuje na leczenie/opiekę na jednego pacjenta na rok. Teoretycznie, im mniejsze koszty pośrednie (często mogą być zaniżone) oraz im mniejsze gwarantowane nakłady roczne w danym kraju na leczenie i opiekę przed wprowadzeniem nowych terapii, tym musiałyby być one tańsze, żeby leczenie było kosztoefektywne.

Leczenie oparte na EBM
W Polsce nie mamy cen urzędowych na leki biologiczne, a aktualne ceny są cenami katalogowymi NFZ i często są wyższe niż w innych krajach. Sposobem na obniżenie rocznego kosztu leczenia są obecnie negocjacje cenowe, jakie co 6 miesięcy prowadzi Ministerstwo Zdrowia z firmami farmaceutycznymi.

Ich wynikiem jest komunikat MZ, zgodnie z rozporządzeniem wyznaczający terapię biologiczną I-go i II-go rzutu – taki status uzyskują leki, które spełniają warunki kosztowe ustalone przez resort zdrowia. Ważne, by leczenie podane w komunikacie jako obowiązujące było uzasadnione przede wszystkim względami medycznymi (oparte na EBM, wskazaniach rejestracyjnych leków oraz rekomendacjach) a dopiero w drugiej kolejności kosztowo. Jest to szczególnie ważne w przypadku terapii II-rzutu ponieważ nie wszystkie leki biologiczne wykazują równą skuteczność w przypadku zastosowania ich po nieskuteczności inhibitorów TNF-alfa stanowiących zgodnie z rekomendacjami pierwszą linię terapii biologicznej.

Roczny koszt leczenia obniżany jest poprzez tzw. terapie charytatywne. Firma farmaceutyczna zobowiązuje się do dostarczenia szpitalom prowadzącym takie leczenie części dawek w formie darowizny.

Dawki charytatywne
Negocjacje cenowe są tajne, podobnie zawarta w ich wyniku umowa. To powoduje, że szpitale, nie znając zapisów umowy w momencie ukazania się komunikatu MZ na temat obowiązujących terapii na następne 6 miesięcy, nie mogą w sposób rzetelny i odpowiedzialny zaplanować budżetu na leczenie biologiczne – nie wiedzą ilu chorych będzie można leczyć za przyznane środki.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH