Projekt ustawy Prawo farmaceutyczne głównie o badaniach klinicznych

MOIM ZDANIEM

Autor: Agnieszka Deeg   08-09-2010, 10:26

Projekt ustawy Prawo farmaceutyczne głównie o badaniach klinicznych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy jest implementacja szeregu dyrektyw i rozporządzeń unijnych - ocenia mec. Agnieszka Deeg, radca prawny, partner w kancelarii CMS Cameron McKenna.

Nowelizacja ustawy przeszła już etap publicznych konsultacji i została przekazana pod obrady Rady Ministrów.

Znaczna część projektu ustawy Prawo Farmaceutyczne dotyczy badań klinicznych. Przede wszystkim projekt wprowadza pojęcie "niekomercyjnych badań klinicznych". Sponsorem takich badań może być m.in. uczelnia wyższa i zakład opieki zdrowotnej. Należy jednak podkreślić, że celem takiego badania nie może być chęć osiągnięcia zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań bądź wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi.

Potrzebna i ważna regulacja
Ponadto, jak wskazuje się w projekcie, dane uzyskane w trakcie niekomercyjnego badania klinicznego nie mogą być wykorzystywane w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, dokonania zmian w istniejącym pozwoleniu lub w celach marketingowych.

Wprowadzenie wskazanej wyżej instytucji należy uznać na słuszne i potrzebne. Prowadzenie takich badań w przeważającej części dotyczy potencjalnych metod leczenia rzadkich schorzeń, porównywania efektywności leków lub poszukiwania możliwości zastosowania produktów leczniczych dopuszczonych dla dorosłych pacjentów również w terapii pediatrycznej. Wspierają one często badania wczesnych faz, a także mogą zwrócić uwagę na dziedziny jeszcze mało eksplorowane przez firmy farmaceutyczne.

Pytania i wątpliwości

Regulacja niekomercyjnych badań klinicznych przedstawiona w projekcie zmiany ustawy nasuwa jednak wiele pytań i wątpliwości. Przede wszystkim rodzi się problem możliwości powoływania się na dane uzyskane w takim badaniu.

Jak słusznie argumentowało Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce należy zauważyć, że kategoryczne wyłączenie na przyszłość możliwości wykorzystania danych z badania niekomercyjnego może doprowadzić do sytuacji wręcz kuriozalnych, gdy np. uzyskane w badaniu dane byłyby podstawą do ograniczenia wskazań ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, bądź gdy ujawnione zostaną działania niepożądane leku, na podstawie których należy dokonać zmiany warunków pozwolenia do obrotu.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH