Trzy punkty krytyczne

MOIM ZDANIEM

Autor: Jerzy Gryglewicz/rynekaptek.pl   23-12-2010, 12:25

Trzy punkty krytyczne Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia o badaniach klinicznych

Dyrektorzy szpitali powinni dokonać szczegółowej analizy procesu prowadzenia badań  klinicznych w swojej placówce,  żeby uniknąć konsekwencji wynikających z kontroli, ale również zabezpieczyć interesy szpitala i zwiększyć bezpieczeństwo uczestników badania, którzy są pacjentami.

Najważniejszym elementem, jest opracowanie i wdrożenie odpowiedniej procedury prowadzenia badań klinicznych. Procedura powinna obejmować  wszystkie etapy prowadzenia  badania i przypisanie odpowiedzialności pracownikom szpitala za realizację poszczególnych czynności. Należy ściśle opisać  obowiązki badaczy oraz innych pracowników szpitala  realizujących poszczególne zadania.

Wyodrębnić świadczenia
Szczególnie ważne jest wyodrębnienie świadczeń realizowanych na rzecz  badania klinicznego od świadczeń realizowanych w ramach umowy z NFZ. 

Obecnie stanowisko NFZ jest jednoznaczne: całość badania klinicznego musi być finansowana przez sponsora. Jest to zawarte w ogólnych warunkach umów, które podpisuje każdy szpital z NFZ. To radykalne stanowisko zostało potwierdzone w wynikach kontroli. Jak pokazuje praktyka, jeśli okaże się, że świadczenie było podwójnie finansowane, NFZ może kwestionować świadczenie i nałożyć karę umowną.

Dla dyrektora szpitala jest istotne, by pacjent od początku był identyfikowany jako pacjent komercyjny, czyli finansowany całkowicie przez sponsora. Dla dyrektora najbardziej istotna jest umowa z NFZ i jej przepisów musi ściśle przestrzegać.


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH