Trzy punkty krytyczne

MOIM ZDANIEM

Autor: Jerzy Gryglewicz/rynekaptek.pl   23-12-2010, 12:25

Trzy punkty krytyczne

Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia o badaniach klinicznych

„Kość niezgody”
Drugim punktem krytycznym jest apteka, przez którą przechodzą wszystkie leki stosowane w badaniu klinicznym. Farmaceuta szpitalny bierze odpowiedzialność za przechowywanie leków i nadzór nad tym obszarem. Ważne jest ścisłe ewidencjonowanie leków w aptece szpitalnej, jak również nadzór nad ich przechowywaniem. 

Trzecim elementem jest kontrola nad sprawami finansowymi i zadbanie, by umowa ze sponsorem była korzystna dla ośrodka,  przygotowana w sposób jawny i transparentny. Ważna jest analiza umowy pod względem formalno-prawnym, której powinien dokonywać  prawnik mający wysokie kompetencje w tym zakresie.

Umowa powinna także  powinna być analizowana pod względem opłacalności dla ośrodka. Często  sprawy finansowe są „kością niezgody” między stronami i pokazują dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniem dla badacza i ośrodka. Jedyną formą zabezpieczającą interesy ośrodka jest umowa trójstronna, która wykazuje zależności między trzema podmiotami biorącymi udział w badaniach: badaczem, ośrodkiem i sponsorem.

Zadbać o pieniądze
Dyrektorzy najczęściej koncentrują się tylko na aspekcie prawnym umowy. Powinni podejść do problemu od strony zarządczej: z jednej strony rozpatrywać legalność umowy, z drugiej wprowadzić procedurę i kontrolę postępowania w trakcie badania, łącznie z zabezpieczeniem części ekonomicznej.

Każdy z dyrektorów powinien mieć zespół dwóch osób do zawarcia umowy i prowadzenia badań klinicznych. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest prawnik i osoba, która potrafi zarządzać procesem badań klinicznych w szpitalu.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH