Ustawą w apteki i pacjentów

MOIM ZDANIEM

Autor: PP/rynekaptek.pl   23-09-2010, 14:47

Ustawą w apteki i pacjentów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Stanisław Piechula, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej o ustawie refundacyjnej i jej autorach: nie znają mechanizmów rynkowych

Musimy wreszcie rozwikłać system odpłatności, by stał się zrozumiały dla pacjenta, wprowadzając jeden najprostszy rodzaj odpłatności - limit refundowany w całości przez NFZ i niewielką odpłatność pacjenta (ryczałt) - ewentualną dopłatę pozostałości powyżej limitu.

Innym problemem jest - jak pokazuje zestawienie wydatków na leki per capita i jako udział w PKB w krajach OECD, prezentowane w projekcie ustawy,  że w Polsce pacjenci dopłacają najwięcej zaraz po Meksyku i USA. Odpłatności i cały system należy przestawić na jednostkę dawkowania, a nie uzależniać od opakowania. To wykorzystują producenci i blokują możliwość zamieniania odpowiedników wprowadzając różnej nietypowej wielkości opakowania.

Na marży stracą apteki

Ustawa ma określić urzędową marżę hurtową w wysokości 5%, liczoną od urzędowej ceny zbytu. W obecnej sytuacji gospodarczej większość aptek utrzymuje się jeszcze dzięki rabatom hurtowni i wydłużonym terminom płatności. Odebranie hurtowniom 3,91% to jest bezpośrednie uderzenie w apteki na sumę 450 mln zł (jak sam wylicza projektodawca).

Doprowadzi to do tragedii dużej części aptek i do znaczącego spadku zatrudnienia (w przeciwieństwie do błędnych uzasadnień projektodawcy) w wyniku poszukiwania oszczędności, a także zablokuje jakiekolwiek rozwój aptek w kierunku opieki farmaceutycznej.Projektodawca nie rozumie obecnie stosowanych mechanizmów rynkowych związanych z obniżaniem odpłatności lub dawaniem dopłaty do leku w aptece.

Taki zapis i zaproponowane kary w żadnym stopniu nie ograniczą dzisiejszych patologii. Marża i cena za lek będzie nadal stała, a właściciel apteki będzie nadal dawał darowiznę lub z własnej kieszeni dopłacał do przyniesionej recepty. Jeżeli nie zostanie wprowadzony ogólny i bardzo szeroki zapis to zaproponowane zapisy są tylko zaporą dla bojaźliwych farmaceutów, a otwartą drogą dla przedsiębiorczych kombinatorów.

Zapis musi mówić - o zakazie i karach za wszelką działalność wpływającą na ostateczny koszty realizacji recepty na lek refundowany, a w szczególności zmianie marży, modyfikowaniu odpłatności, udzielaniu darowizn i nagradzaniu.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH