Wysokie koszty rejestracji ograniczą dostępność?

MOIM ZDANIEM

Autor: Stanisław Kłęk   18-11-2010, 10:15

Wysokie koszty rejestracji ograniczą dostępność?

Stanisław Kłęk, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego o zmianach w zakresie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Projekt ustawy o refundacji przekazany na Radę Ministrów wprowadza kilka istotnych zmian, dających nadzieję, że nie zostanie ograniczona dostępność do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla pacjentów.

Bardzo dobrze, że Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do propozycji, aby definicja programu lekowego uwzględniała również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Ponadto przedstawiony projekt jednoznaczne wskazuje, że środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego mogą być refundowane „oddzielnie” – na receptę, a także w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Oznacza to, że obecnie istniejące procedury związane z leczeniem żywieniowym będą w dalszym ciągu finansowane przez NFZ. Rozszerzona zostaje jednak możliwość finansowania tych środków spożywczych, które znajdą się na liście refundowanej lub w programie lekowym.

Kolejną ważną zmianą, o którą od lat walczą lekarze zajmujący się leczeniem żywieniowym prowadzonym w domu pacjenta, jest umożliwienie sprzedaży przez aptekę szpitalną mieszanin do żywienia pozajelitowego innym zakładom opieki zdrowotnej, publicznym i niepublicznym, oddziałom i poradniom, co w praktyce rozwiązuje problem dostarczania preparatów żywieniowych domu pacjenta, a tym samym pozwala zapewnić właściwą opiekę pacjentom żywionym w warunkach domowych. Do tej pory apteka mogła wydawać preparaty jedynie pacjentom znajdującym się w oddziale szpitalnym tego samego zakładu.

Niestety, nie udało się przekonać Ministerstwa Zdrowia do zmiany zapisów dotyczących zakazu refundacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeśli efekt terapeutyczny może być osiągnięty poprzez zmianę stylu życia pacjenta.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH