BCC: potrzebne nowe rozporządzenie w sprawie cen leków

ORGANIZACJE BRANŻOWE

Autor: BCC/rynekaptek.pl   25-11-2010, 10:16

BCC: potrzebne nowe rozporządzenie w sprawie cen leków Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Istnieją uzasadnione obawy, że koszty podwyżki stawek VAT poniosą producenci leków refundowanych - ostrzega Business Center Club.

Zdaniem organizacji, Ministerstwo Zdrowia nie przewidziało tej podwyżki w projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

„W efekcie ceny urzędowe leków, które mają obowiązywać od 16 grudnia 2010 roku, po 1 stycznia 2011 roku będą skalkulowane nieprawidłowo. Zmusi to producentów leków do zaniżania ceny netto. Dzięki temu wprawdzie kwota brutto będzie odpowiadała kwocie wynikającej z obowiązującego
wykazu, lecz nie będzie adekwatna do proponowanej ceny zbytu zawartej w tzw. wniosku cenowym producenta a ustawową, sztywną marżą – informuje BCC.

Autorzy projektu nie powinni zapominać o przepisach zawartych w ustawie o cenach, która precyzyjnie określa procedurę ustalania cen urzędowych na leki i wyroby medyczne. Ustawa o cenach określa wysokość marży, która jest sztywna. Następnie do ceny netto dodawany jest VAT według obowiązującej stawki. A proponowane przepisy zawarte w powyższym rozporządzeniu nie uwzględniają zwiększenia stawek VAT z 7 proc. do 8 proc., które będą obowiązywały od 1 stycznia 2011 roku.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH