Kierunek zmian w prawie badań klinicznych oznacza ich koniec?

ORGANIZACJE BRANŻOWE

Autor: GCPPL/rynekaptek.pl   22-02-2011, 10:08

Kierunek zmian w prawie badań klinicznych oznacza ich koniec? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Stowarzyszenie Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce ocenia, że zmienione przepisy dotyczące prowadzenia badań klinicznych mogą wpłynąć na drastyczne zmniejszenie liczby takich badań prowadzonych w Polsce.

Po przyjęciu przez posłów, pod obrady Senatu trafiła właśnie nowelizacja Prawa Farmaceutycznego. Zdaniem Stowarzyszenia przepisy, które w nowelizacji Prawa Farmaceutycznego przyjęli posłowie, nie zwiększają znacząco kontroli i przejrzystości prowadzenia badań.

Komplikują natomiast procedury administracyjne i biurokratyczne oraz zdecydowanie podnoszą koszty, co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na decyzję zleceniodawców o prowadzeniu lub nie prowadzeniu badań klinicznych w Polsce.

- Mam nadzieję, że senatorowie oraz Ministerstwo Zdrowia nie dopuszczą do przyjęcia przepisów, które praktycznie wypędzają badania kliniczne z Polski – mówi Wojciech Masełbas, prezes Stowarzyszenia.

Jego zdaniem główne zagrożenia wynikające z projektu dotyczą:

Finansowanie świadczeń
Według projektu wszystkie koszty leczenia chorego objętego badaniem klinicznym, także te które normalnie pokrywa państwo, maja obciążać zlecającego badanie.

Oznacza to pozbawienie pacjenta prawa do świadczeń gwarantowanych, a więc przenoszenie funkcji państwa na prywatne podmioty. Pacjent nie powinien być pozbawiany opieki państwa z tego powodu, że objęty został badaniem klinicznym. Uważamy, że zlecający badanie powinien ponosić wszelkie koszty z nim związane – w tym leków i procedur medycznych – ale nie powinien płacić za tę część opieki medycznej, która pacjentowi należy się jak każdemu obywatelowi.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH