Akademia Farmaceuty: kolejna edycja szkoleń

PO GODZINACH

Autor: POIA   13-05-2021, 18:02

Akademia Farmaceuty: kolejna edycja szkoleń Zaproszenie na webinar Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska informuje o kolejnej edycji szkoleń "Akademia Farmaceuty".

Najbliższy kurs: "Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego".

Termin do wyboru: 16 maja, 13 czerwca, 19 września, 17 października, 21 listopada 2021.

Do zdobycia 12 punktów edukacyjnych „twardych”.

WYKŁADOWCY:
Dr n. med. Piotr Rapiejko – kierownik kursu
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Prezes Zarządu Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej, WIM Warszawa.

Autor 15 monografii i podręczników, 64 rozdziałów książkowych, kilkuset artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu alergologii i laryngologii. Redaktor naczelny kwartalnika Alergoprofil, sekretarz redakcji Otolaryngologii Polskiej. Wykładowca na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.

Dr n. farm. Przemysław Talik
doktor nauk farmaceutycznych w zakresie chemii leków. Z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum związany od 1994 roku. Obecnie adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej. Doświadczony nauczyciel, autor wielu publikacji i doniesień oraz prezentacji ustnych na konferencjach krajowych, jak i zagranicznych.

Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
em. Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz-specjalista w zakresie pediatrii, gastroenterologii i medycyny sportowej.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
lekarz psychofarmakolog. Pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2011 r., przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest autorem lub współautorem ponad 120 prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach posiadających współczynnik IF, licznych rozdziałów książkowych i doniesień zjazdowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują etiopatogenezę zaburzeń psychicznych oraz mechanizmy działania nowych leków psychotropowych

Dr hab. n. med. Michał Kukla
absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). W październiku 2019 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Endoskopii zlokalizowanego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od początku kariery zawodowej kontynuował także pracę naukową. Jest autorem lub współautorem ponad 150 artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i polskich, książki, kilkunastu rozdziałów w książkach zagranicznych i polskich oraz licznych doniesień zjazdowych. Od 2016 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH