EKUZ: dobra informacja dla turystów

PO GODZINACH

Autor: NFZ/ rynekaptek.pl   07-06-2017, 11:14

EKUZ: dobra informacja dla turystów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził udogodnienia dla podróżujących po Europie. Ubezpieczenie zdrowotne wydawane w postaci karty EKUZ zamiast pół roku, będzie ważne przez rok.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przeznaczona jest dla osób, które podróżują głównie w celach turystycznych.

Jak podaje Fundusz karta EKUZ ważna jest przez dwanaście miesięcy dla osób ubezpieczonych, które są zatrudnione, prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierają rentę, są studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkami rodzin osoby ubezpieczonej.

Ważność karty przez 6 miesięcy zostaje utrzymana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:
• nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
• nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
• nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia);
• nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

Ponadto karta jest ważna:
• pięć lat dla osób pobierających świadczenia emerytalne;
• dwa miesiące dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
• 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza;
• 42 dni dla  kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed wyrobieniem karty należy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat systemu opieki zdrowotnej, jaki obowiązuje w danym kraju. Te informacje można znaleźć na stronie NFZ.

Dzięki wydłużeniu ważności karty EKUZ zyskają nie tylko interesanci, których liczba się zmniejszy, a co za tym idzie - skrócą się kolejki. Zmniejszą się także koszty administracyjne związane z wydaniem karty.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH