Onkologia: celem jest osiągnięcie wysokiego standardu jakości usług

PO GODZINACH

Autor: IB/rynekaptek.pl   14-08-2017, 15:54

Onkologia: celem jest osiągnięcie wysokiego standardu jakości usług Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Osiągnięcie możliwie największego stopnia jakości w ochronie zdrowia wymaga powołania nowej instytucji - Agencji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta - uważa mecenas Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

Zdaniem eksperta, opublikowanie projektu założeń do projektu ustawy nie jest częstą praktyką w polskim prawodawstwie. Projekt nie zawiera szczegółowych uregulowań, tylko opis systemu, ale to już umożliwia rozpoczęcie dyskusji na ten temat i zbieranie opinii środowiska w zakresie tych propozycji.

Mecenas przypomina, że jakość jest obecnie regulowana poprzez system akredytacji w ochronie zdrowia, ale akredytacja przyznawana na okres trzech lat przez MZ ma charakter fakultatywny, nie jest to zatem system obejmujący wszystkie placówki. Mamy ponadto rejestry medyczne, np. w raku płuca.

- Celem ustawodawcy jest zatem rozszerzenie przepisów obowiązujących obecnie i doprecyzowanie ich, tj. stworzenie systemu prawno-organizacyjnego, który umożliwi osiągnięcie możliwie największego stopnia jakości w ochronie zdrowia - wyjaśnił Paweł Kaźmierczyk podczas VII Letniej Akademii Onkologicznej w Warszawie.

Nowe zasady
Zaznaczył, że wymaga to powołania nowej instytucji - Agencji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, ta jednak będzie potrzebowała narzędzi działania. Będą nimi rejestry medyczne, przy czym projektodawca wskazuje na potrzebę tworzenia kolejnych.

- Potrzebna będzie także autoryzacja podmiotów leczniczych poprzez system standardów, które każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien docelowo spełniać. Będzie to warunkiem uzyskania finansowania ze środków publicznych. Z danymi dot. autoryzacji będzie się można zapoznać i sprawdzić, które szpitale gwarantują świadczenia odpowiedniej jakości - mówił mecenas.

Dodał, że kolejnym narzędziem ma być system monitorowania jakości i bezpieczeństwa, który ma funkcjonować na poziomie samej placówki - podmiot leczniczy ma pozyskiwać dane nt. swojego funkcjonowania, analizować je i wdrażać zmiany, których potrzebę dostrzeże na podstawie wniosków z tych analiz. Szczegóły dot. tego wewnętrznego systemu mają zostać określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH