Onkologia: celem jest osiągnięcie wysokiego standardu jakości usług

PO GODZINACH

Autor: IB/rynekaptek.pl   14-08-2017, 15:54

Onkologia: celem jest osiągnięcie wysokiego standardu jakości usług Zdaniem prawnika, system rejestrów medycznych umożliwi zbieranie danych niezbędnych do określenia wskaźników jakości w służbie zdrowia

Osiągnięcie możliwie największego stopnia jakości w ochronie zdrowia wymaga powołania nowej instytucji - Agencji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta - uważa mecenas Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

Następnym narzędziem jest wewnętrzny system monitorowania zdarzeń niepożądanych. Obecnie sprawozdawczość obejmująca ten obszar jest problematyczna ze względu na powszechną niechęć do przekazywania takich informacji.

- Podmioty lecznicze będą wyznaczały osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie tego systemu, tj. zbieranie i analizę danych, szkolenie personelu i przekazywanie informacji o zdarzeniach niepożądanych do dedykowanej temu zakresowi agencji. Ta będzie poddawała je analizie i opracowywała wytyczne dot. poprawy jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjenta - wskazywał Paweł Kaźmierczyk.

 - I w końcu system rejestrów medycznych, który umożliwi zbieranie danych niezbędnych do określenia wskaźników jakości, służących jako baza do opracowania standardów w systemie autoryzacji podmiotów medycznych. Projektodawca planuje powołanie od 60 do 80 rejestrów medycznych w poszczególnych obszarach w kolejnych latach - do 2035 r. - wyjaśnił prawnik.

Podkreślił, że jeśli chodzi natomiast o system akredytacji podmiotów leczniczych, planowana jest istotna motywacja finansowa, która ma zachęcić do wysiłku w kierunku podnoszenia jakości. Obok siebie będą zatem istniały dwa systemy: spełnienie wymaganych standardów minimalnych związane z autoryzacją placówki oraz wdrażanie bardziej zaawansowanych rozwiązań związane z akredytacją.

Mapy potrzeb zdrowotnych w zarządzaniu jakością
- Co do zastosowania map potrzeb zdrowotnych w zarządzaniu jakością, pierwszą kwestią wydaje się być prognozowanie liczby pacjentów, co jest istotnym elementem kreowania polityki zdrowotnej. Aby jednak prognozować, trzeba znać stan obecny - mówiła Beata Koń z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Dane, przy tworzeniu map, w tym celu zostały zaczerpnięte z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz z bazy NFZ. - Z analiz wynika, że jeśli nic nie zmieni się w systemie, a uwzględnimy jedynie zmiany wynikające z demografii, to zapadalność na nowotwory złośliwe wzrośnie wkrótce o 19 proc. w skali kraju - powiedziała Beata Okoń.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH