SUM. Farmacja apteczna: wiosenny nabór na specjalizację

PO GODZINACH

Autor: OIA Katowice   22-03-2021, 18:01

SUM. Farmacja apteczna: wiosenny nabór na specjalizację Będzie można aplikować na specjalizację z farmacji aptecznej Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach planuje przeprowadzenie w 2021 roku wiosennego naboru na specjalizację w zakresie farmacji aptecznej.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, przekaże do Urzędu Wojewódzkiego, za Pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), informacje o wolnych miejscach specjalizacyjnych oraz kosztach szkolenia w miesiącu marcu br.

Kto może aplikować?
Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wniosek musi zawierać:
1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; nazwisko rodowe; miejsce i datę urodzenia; płeć;
2. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
4. obywatelstwo (obywatelstwa);
5. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
6. okres zatrudnienia w zawodzie;
7. posiadany stopień naukowy; liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku należy dołączyć:
1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;
3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

Ważne terminy
Wniosek należy złożyć w terminie od 30 kwietnia do 31 maja 2021 r. na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w terminie od 1 do 30 czerwca 2021 roku.

Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK przez farmaceutę jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH