Zielone zaświadczenia: przepustka do poruszania się po Europie

PO GODZINACH

Autor: ec.europa.eu/ AOTMiT   22-03-2021, 17:02

Zielone zaświadczenia: przepustka do poruszania się po Europie Komisja Europejska planuje wprowdzić zielone zaświadczenia, by ponownie otworzyć Europę na swobodne przemieszczanie się po niej Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Zielone zaświadczenia cyfrowe będą dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu lub przeszła tę chorobę.

Komisja Europejska zaproponowała system zielonych zaświadczeń cyfrowych, który ma ułatwić bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19.

Główne elementy rozporządzenia
Zielone zaświadczenie cyfrowe będzie obejmowało trzy rodzaje zaświadczeń: zaświadczenia o odbytym szczepieniu, zaświadczenia o wyniku testu (test NAAT/RT-PCR lub szybki test antygenowy) oraz zaświadczenia dla osób, które wróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19.

Zaświadczenia będą wydawane w formie cyfrowej lub papierowej. Obie te formy będą opatrzone kodem QR, który zawiera najważniejsze informacje, a także podpisem cyfrowym potwierdzającym, że zaświadczenie jest autentyczne.

Komisja stworzy portal i wesprze państwa członkowskie w pracach nad stworzeniem oprogramowania, za pomocą którego odpowiednie władze będą mogły weryfikować podpisy na wszystkich zaświadczeniach w całej UE. Żadne dane osobowe umieszczone na zaświadczeniu posiadacza nie opuszczą portalu ani nie będą zatrzymywane przez państwo członkowskie przeprowadzające weryfikację.

Zaświadczenia będą dostępne bezpłatnie. Będą wydawane w języku urzędowym lub językach urzędowych wydającego państwa członkowskiego oraz w języku angielskim.

Opcje dla niezaszczepionych
Ponieważ dostęp do szczepionki nie jest zależny tylko od zainteresowania chętnego do szczepienia, ale kolejnością planów szczepień, które przygotowały państwa członkowskie, by nie dyskryminować niezaszczepionych, Komisja proponuje stworzenie nie tylko interoperacyjnego zaświadczenia o szczepieniu, ale również zaświadczenia o wyniku testu w kierunku zakażenia COVID-19 i zaświadczenia dla osób, które wróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19.

Takie samo prawo dla podróżnych posiadających zielone zaświadczenie cyfrowe – jeżeli państwa członkowskie uznają dowód szczepienia jako uzasadnienie odstąpienia od stosowania ograniczeń motywowanych względami zdrowia publicznego, takich jak poddanie się testowi lub odbycie kwarantanny, będą one zobowiązane do uznawania, na tych samych warunkach, zaświadczeń o szczepieniu wydawanych w ramach systemu zielonych zaświadczeń cyfrowych.

Obowiązek ten ograniczałby się do szczepionek, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej UE, ale państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o dodatkowym dopuszczeniu innych szczepionek.

Powiadomienie o innych środkach – jeżeli państwo członkowskie nadal wymaga od posiadaczy zielonego zaświadczenia cyfrowego poddania się kwarantannie lub testowi, musi powiadomić o tym Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie oraz uzasadnić stosowanie takiego środka.

Dla kogo zielone zaświadczenie?
Zaświadczenia będą zawierały ograniczony zestaw informacji, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki/wyniku testu/powrotu do zdrowia oraz niepowtarzalny identyfikator zaświadczenia. Dane te można sprawdzić jedynie w celu potwierdzenia i zweryfikowania autentyczności i ważności zaświadczeń.

Zielone zaświadczenia cyfrowe będą ważne we wszystkich państwach członkowskich UE, a Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria będą miały możliwość ich wprowadzenia. Zielone zaświadczenie cyfrowe powinno być wydawane obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa.

Powinno ono być również wydawane obywatelom państw trzecich, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

Komisja Europejska chciałby, aby przepisy mogły wejść w życie przed nadejściem lata.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH