AOTM: avastin w leczeniu raka płuca do usunięcia z niestandardówki

POLITYKA LEKOWA

Autor: AOTM/rynekaptek.pl   03-01-2011, 09:02

AOTM: avastin w leczeniu raka płuca do usunięcia z niestandardówki

Rada Konsultacyjna uważa za zasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia "leczenie raka płuca o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa przy wykorzystaniu produktu leczniczego avastin (bewacyzumab)", (rozumianego jako wchodzące w skład programow terapeutycznych chemioterapii niestandardowej).


Jednocześnie RK uważa, że zasadne byłoby stworzenie wspólnej grupy terapeutycznej leków wiążących fosforany i niezawierających wapnia obejmującej rekomendowany wcześniej przez Radę sewelamer i określenie poziomu finansowania na poziomie najtańszego leku w tej grupie.

Rada Konsultacyjna uznaje za niezasadne zakwalifikowanie jako świadczenia
gwarantowanego leku daxas (roflumilast) u osób dorosłych w leczeniu podtrzymującym ciężkiej (FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela poniżej 50% wartości należnej),przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z towarzyszącym przewlekłym zapaleniem oskrzeli, z częstymi zaostrzeniami w wywiadzie, jako uzupełnienie leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela.

Pozytywnie rozpatrzony został wniosek o
zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego leku zenaro (levocetirizini dihydrochloridum) w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, pod warunkiem obniżenia ceny do poziomu ceny najtańszego leku w tej grupie.

Negatywnie o xefo

Rada Konsultacyjna uznaje za zasadne niezakwalifikowanie, jako świadczenia gwarantowanego, leku xefo tabletki powlekane (lornoksykam) we wskazaniach:
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH