AOTM: kolejne rekomendacje Prezesa Agencji

POLITYKA LEKOWA

Autor: AOTM/rynekaptek.pl   14-04-2011, 16:16

AOTM: kolejne rekomendacje Prezesa Agencji Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych publikuje swoje rekomendacje w sprawie leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

Prezes Agencji rekomenduje zmianę poziomu i sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie raka gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną bicalutamidum”, poprzez usunięcie substancji czynnej wykorzystywanej w przedmiotowej terapii z Katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów i umieszczenie jej w Wykazie leków wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku.

Prezes Agencji, zgodnie ze stanowiskiem Rady Konsultacyjnej, uważa za zasadne rekomendowanie zmiany sposobu i poziomu finansowania leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, z wykorzystaniem produktów leczniczych zawierających substancję czynną bicalutamidum.

Prezes Agencji nie rekomenduje usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych ani zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych triptorelinum (Diphereline SR) oraz triptorelinum (Decapeptyl Depot)”.

Prezes Agencji nie rekomenduje usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych ani zmianypoziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie pacjentówz rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierającychsubstancję czynną flutamidum”.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH