AOTM publikuje pierwsze w tym roku rekomendacje

POLITYKA LEKOWA

Autor: AOTM/rynekaptek.pl   08-02-2011, 14:26

AOTM publikuje pierwsze w tym roku rekomendacje Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rada Konsultacyjna uważa za niezasadne zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego leku Duodart (dutasteride + tamsulosin hydrochloride) we wskazaniu: leczenie umiarkowanych i ciężkich objawow łagodnego rozrostu gruczołu krokowego; oraz zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Zdaniem Rady, preparat złożony Duodart nie wnosi istotnego postępu w terapii pacjentow z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, a jego finansowanie wiązałoby się z istotnym zwiększeniem wydatków płatnika publicznego. Wzrost ten może być większy niż przewidywany w przedstawionych analizach, w przypadku stosowania preparatu w populacji pacjentów bez jednoznacznych wskazań do stosowania terapii łączonej, obejmującej inhibitor 5-α-reduktazy i α-adrenolityk.

Rada Konsultacyjna uważa, że do wniosku o zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego leku Olzin (olanzapine) we wskazaniach:

• leczenie średnio nasilonych i ciężkich epizodow manii,
• zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej,

ma zastosowanie stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 27/10/2010 dnia 26 kwietnia 2010 roku. Wtedy RK uznała za zasadne zakwalifikowanie olanzapiny (Zolafren) w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii w przebiegu zaburzeń, zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej, u pacjentów, u których w terapii epizodów manii uzyskano dobrą
odpowiedź na leczenie olanzapiną jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego w ramach wykazu lekow refundowanych, pod warunkiem ustalenia wspolnego limitu ceny dla atypowych leków przeciwpsychotycznych w grupie terapeutycznej choroby afektywnej dwubiegunowej.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH