Badania niekomercyjne: jak resort zdrowia wyda pieniądze z podatku

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   03-01-2011, 21:09

Badania niekomercyjne: jak resort zdrowia wyda pieniądze z podatku Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W projekcie ustawy Prawo farmaceutyczne znalazł się przepis o niekomercyjnych badaniach klinicznych. Wątpliwości budzi zarówno sposób zdobywania na nie środków oraz możliwości ich wykorzystania.

Sponsorem niekomercyjnych badań medycznych może być m.in. uczelnia wyższa i zakład opieki zdrowotnej. W odróżnieniu od badań klinicznych komercyjnych, celem takiego badania nie może być chęć osiągnięcia zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań bądź wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi.

Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia badań klinicznych niekomercyjnych określi minister właściwy ds. zdrowia w formie rozporządzenia.

Resort zdrowia zapowiada także, iż na realizację badań niekomercyjnych przeznaczone będą pieniądze pochodzące z opodatkowania firm farmaceutycznych od zysków ze sprzedaży leków refundowanych. Rocznie ma to przynieść do 300 mln złotych.

Z ziemi włoskiej
Opodatkowanie firm farmaceutycznych dla zdobycia pieniędzy na sfinansowanie badań niekomercyjnych jest pomysłem zaczerpniętym z Włoch, gdzie funkcjonuje tzw. podatek Garattiniego, czyli
5 proc. od kosztów marketingu. Uzyskana w ten sposób kwota płacona przez przemysł farmaceutyczny jest wykorzystywana m.in. na prowadzenie badań porównujących wartość kliniczną leków.

W projekcie nowej ustawy w polskiej wersji przewiduje się wprowadzenie podatku w wysokości 3% od przychodu firm z tytułu sprzedawanych leków refundowanych. Przyjęcie innej niż we Włoszech podstawy opodatkowania budzi niezadowolenie branży farmaceutycznej.

- Wprowadzenia podatku Garattiniego we Włoszech miało dwa cele: pozyskanie dodatkowych pieniędzy do systemu, które wzmocniłyby agencje rządowe oraz ograniczanie nakładów na marketing, by firmy nie prowokowały lekarzy do przepisywania leków ponad zasadne wskazania, co prowadzi do eskalacji kosztów. Mechanizm jest taki, że im więcej firma wydaje na marketing, tym większe są jej obciążenia finansowe – opisuje Jerzy Toczyski, prezes Związku Pracodawców Infarma.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH