Brytyjskie dylematy przy wyborze terapii finansowanych z publicznych pieniędzy

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   04-08-2009, 10:17

Brytyjskie dylematy przy wyborze terapii finansowanych z publicznych pieniędzy Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Przy ograniczonych środkach na opiekę medyczną, a zarazem rosnących oczekiwaniach pacjentów, jednym z wyzwań systemu jest sprawiedliwy, w miarę możliwości, podział dostępnej puli publicznych pieniędzy na leczenie.

W niektórych krajach czynione są starania, aby, przynajmniej w teorii, zapewnić obywatelom możliwość wypowiedzenia się, czy wybór danej terapii - finansowanej w ramach powszechnego ubezpieczenia - jest słuszny z perspektywy społecznej. Chociaż samo pojęcie "sprawiedliwej rekomendacji" może wzbudzać mieszane uczucia, tzw. social value judgement będzie zyskiwał na znaczeniu.

W Wielkiej Brytanii wybierane jest nawet specjalne grono obywateli, tzw. citizens council, czyli zespół 30 osób reprezentujących różne zawody, mających być wyrazicielami opinii społeczeństwa w kwestiach dotyczących opieki zdrowotnej.

Brytyjska agencja oceny technologii medycznych NICE (National Institute for Clinical Excellence) powstała w 1999 roku, aby dostarczać takich wytycznych, które pomogą wspierać i promować zdrowie oraz dostarczać najwyższego wśród dostępnych standardu opieki medycznej.

– Jednym z głównych powodów jej utworzenia był brak sprawiedliwości w opiece medycznej, rozumianej jako jednakowy dostęp do leczenia bez względu na miejsce zamieszkania – mówi Małgorzata Karp z firmy HTA Audit.

Katalog zasad
Dopełnienie działalności NICE stanowiło utworzenie w 2000 roku Health Development Agency (HDA), której celem było wspieranie rozwoju naukowych podstaw w medycynie i nawiązanie współpracy z naukowcami oraz praktykami medycyny. Od 2005 roku funkcje HDA przejęła NICE.

Wytyczne tworzone przez brytyjską Agencję są tworzone w czterech obszarach: ocena technologii medycznych, wytyczne kliniczne, medyczne procedury interwencyjne i obszar zdrowia publicznego.

– Wytyczne, jakimi kieruje się NICE powinny opierać się na kilku cechach – mówi Małgorzata Karp i wymienia: solidność, która polega na tym, że wszelkie wytyczne oparte są na mocnych dowodach naukowych; spójność oznacza, że wytyczne powstają w oparciu o autentyczne kwalifikacje członków rady; transparentność oznacza, że zarówno dowody jak i wyniki są podawane do publicznej wiadomości; niezależność – wytyczne są tworzone przez niezależne komitety zewnętrzne, a wszystkie wytyczne są poddawane regularnej rewizji.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH