Co nowego będzie refundowane od lipca? Podsumowanie IQVIA

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA   17-06-2021, 16:17

Co nowego będzie refundowane od lipca? Podsumowanie IQVIA Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawią się trzy nowe substancje czynne stosowane w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca i cukrzycowego obrzęku plamki.

Rynek apteczny

Wg projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 46 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 43 innych. Finansowanie utraci jedna kombinacja substancji czynnych (Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras, Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, podmiot odpowiedzialny Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.). Żadna nowa substancja nie zostanie dodana do listy.

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 216 opakowań leków. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 14 z nich. Największe obniżki dotyczyć będą następujących produktów: Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł, Gonal-f (follitropinum alfa, 900 j.m./1,5 ml), 1 wstrzykiwacz) – o 100,67 zł oraz produktów zawierające substancję czynną mesalazinum: Salofalk (1 g, 30 czopków) – o 70,02 zł i Pentasa (1 g, 28 czopków) – o 65,08 zł.

Zmiany te, w przypadku produktów Novo-Helisen Depot, Salofalk i Pentasa spowodowane są zmianami podstawy limitu w grupach 12.2 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne i 214.1 Alergeny kurzu domowego, natomiast  w przypadku produktu Gonal-f zmiana spowodowana jest obniżeniem urzędowej ceny zbytu tego produktu.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie 345 opakowań. W przypadku 9 z nich przekroczy 10 zł, z czego największe podwyżki, > 40 zł, będą dotyczyć: Rekovelle (Folitropinum delta, 72 µg/2,16 ml, 1 wstrzykiwacz) – o 58,16 zł oraz Menopur (Menotropinum, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH, 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml) – o 48,39 zł. Podwyżki te związane są ze zmianą podstawy limitu w grupie 69.1, Hormony płciowe – gonadotropiny. Od lipca 2021 r. limit w tej grupie wyznaczać będzie Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m.

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 109 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 29 z nich, z czego największe (powyżej 100 zł) dotyczyć będą następujących produktów: Okteva (Octreotidum, 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.), Okteva (Octreotidum, 20 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.), Palexia retard (Tapentadolum, 250 mg, 60 tabl.), Gonal-f (follitropinum alfa, 900 j.m. (IU)/1,5 ml), 1 wstrzykiwacz) oraz Palexia retard (Tapentadolum, 200 mg, 60 tabl.).

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 6 opakowań produktów znajdujących się na listach, przy czym tylko jedna zmiana będzie przekraczać 10 zł. Wzrost ten będzie dotyczył opakowania produktu Vitacon (Phytomenadionum, 10 mg, 30 tabl.) – wzrost o 16,19 zł.

Lista 75+

Na liście „S” nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna nie utraci też finansowania. Lista „S” obejmie 36 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 18 opakowań.

CIĄŻA plus

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znajdzie się 5 nowych opakowań, 1 natomiast zostanie z niej usunięte. Lista nie zostanie poszerzona o żadną substancję czynną, żadna nie utraci też finansowania.

RYNEK SZPITALNY

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawią się trzy nowe substancje czynne:
• Dacomitinibum – Vizimpro firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2 kwietnia 2019 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34);
• Dexamethasonum – Ozurdex firmy Allergan Pharmaceuticals Ireland (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 lipca 2010 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.120 Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) (ICD-10 H36.0);
• Lorlatinibum – Lorviqua firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 maja 2019 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34).

Według projektu obwieszczenia finansowanie w ramach programów lekowych stracą dwie substancje czynne:
• Daratumumabum – Darzalex firmy Janssen-Cilag International N.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 maja 2016 r.) dotychczas dostępny w ramach programu lekowego B.54 Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0);
• Ipilimumabum – Yervoy firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 lipca 2011 r.) dostępny w ramach programu lekowego B.59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43).

Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia usuniętych zostanie 5 opakowań leków, a wprowadzonych zostanie 10 nowych.

Urzędowe ceny zbytu 11 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 23%.

W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, natomiast jedna utraci finansowanie:
• Denosumabum – Xgeva firmy Amgen Europe B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 lipca 2011 r.) dotychczas finansowany w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości w przypadku dorosłych i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których występuje guz nieoperacyjny lub u których zabieg chirurgiczny może spowodować ciężkie okaleczenie (ICD-10 D48.0).

Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia usuniętych zostanie 11 opakowań leków, zostanie on natomiast poszerzony o taką samą liczbę opakowań.

Urzędowe ceny zbytu 12 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 9%, przy czym w ośmiu przypadkach obniżka dotyczy produktów, dostępnych również w ramach listy aptecznej: Zomikos (4 mg/5 ml, 1 fiolka), Leukeran (2 mg, 25 tabl. powl.), Alkeran (2 mg, 25 tabl. powl.), Okteva (3 preparaty o mocy odpowiednio 10, 20 oraz 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.), Posaconazole Stada (40 mg/ml, 105 ml) oraz Lanvis (40 mg, 25 tabl.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH