Co nowego od dzisiaj w refundacji

POLITYKA LEKOWA

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   01-09-2017, 09:32

Co nowego od dzisiaj w refundacji Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nowe leki stosowane w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej oraz chłoniaków złośliwych znalazły się na wykazie leków refundowanych, który obowiązuje od piątku (1 września). Ogółem pacjenci mniej dopłacą do 366 produktów, a więcej - do 286.

W ramach nowego programu w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową refundacją został objęty lek Imbruvica. Również w ramach nowego programu refundowany jest lek Pixuvri stosowany w leczeniu chłoniaków złośliwych.

Od września zmieni się opis programu w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna, dzięki czemu możliwe będzie ponowne włączenie do leczenia adalimumabem lub infliksymabem dziecka, u którego wystąpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu leczenia. Do tej pory, gdy stan pacjenta pogarszał się po odstawieniu leku, musiał on jeszcze raz kwalifikować się do programu na podstawie restrykcyjnych kryteriów.

- To jest odpowiedź na postulaty środowiska lekarskiego zajmującego się tymi dziećmi, a także stowarzyszeń pacjentów. Dzięki temu przy nagłym zaostrzeniu choroby Leśniowskiego-Crohna możliwe będzie szybkie, skuteczne ponowne sięgnięcie po leki - mówił wiceminister zdrowia Marcin Czech.

W ramach już obowiązującego programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B, refundowany będzie lek Rixubis.

Z kolei pacjenci od 12. roku życia w programie leczenia stwardnienia rozsianego będą mogli być leczeni fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1a oraz teryflunomidem. Od września możliwe będzie także leczenie pacjentek po zakończeniu ciąży, bez procedury ponownej kwalifikacji, w ramach programu leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego.

Przedłużono także refundację leku Lantus, dzięki czemu chorzy na cukrzycę nadal będą mogli korzystać z tej opcji terapeutycznej.

- Ciągłość ich leczenia nie zostanie przerwana i nie będą zmuszeni do zmiany na inny wstrzykiwacz, do którego nie byli przyzwyczajeni - zaznacza MZ.

Osoby po przeszczepach alarmowały, że w związku z nową listą kolejny raz podrożała część przyjmowanych przez nich leków. Wiceminister Czech zapewniał, że pacjenci ci "nie są zostawieni bez leczenia" i mogą korzystać ze znacznie tańszych zamienników leków.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH