Co nowego? Resort zdrowia uaktualnił informację ws. bezpłatnych leków 75+

POLITYKA LEKOWA

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   08-02-2021, 08:01

Co nowego? Resort zdrowia uaktualnił informację ws. bezpłatnych leków 75+ MZ: od 1 lipca 2020 r. bezpłatne zaopatrzenie w omawiane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej Fot. LJ PTWP

Od 1 stycznia 2021 r. lista bezpłatnych leków, środków i wyrobów dla seniora obejmuje przeszło 2050 pozycji, co stanowi blisko połowę produktów w ogóle refundowanych obecnie w ramach refundacji aptecznej. Kiedy senior może otrzymać bezpłatne leki?

Niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją ze środków publicznych są całkowicie bezpłatne dla seniorów po ukończeniu 75. roku życia - przypomina resort zdrowia w komunikacie.

Podstawą przedmiotowego uprawnienia jest art. 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zgodnie z ust. 1 przywołanego artykułu omawiane produkty, środki lub wyroby przysługują na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między
dziećmi rodzeństwa.

Ponadto, i niezależnie od powyższego, od 1 lipca 2020 r. bezpłatne zaopatrzenie w omawiane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:

1. lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH