Dlaczego ceny tych leków poszły w górę? MZ wyjaśnia

POLITYKA LEKOWA

Autor: MZ/rynekaptek.pl   11-09-2017, 10:29

Dlaczego ceny tych leków poszły w górę? MZ wyjaśnia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ministerstwo Zdrowia przedstawia informacje na temat wzrostu dopłat do leków immunosupresyjnych, jaki miał miejsce w ostatnim czasie.

Resort wyjaśnia, na czym polega mechanizm refundacji leków:

"Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji. Określa ona sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Tą podstawą jest najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD (dobową definiowaną dawkę) leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego, liczonego według DDD zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia refundacyjnego"- czytamy.

Tłumaczy, że gdy pierwszy odpowiednik leku zostaje objęty refundacją w danym wskazaniu, podstawą limitu w grupie limitowej jest cena hurtowa za DDD tego odpowiednika. Jeżeli na listę leków refundowanych wchodzą też inne odpowiedniki – podstawa limitu nie może być wyższa niż cena hurtowa za DDD pierwszego odpowiednika.

Resort wskazuje, że od 1 maja 2017 r. wzrosła dopłata do leków zawierających m.in. kwas mykofenolowy, mykofenolan mofetilu i walgancyklowir. 

Od 1 maja 2017 r. w tej grupie limitowej 134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne, refundacją został objęty pierwszy odpowiednik leku zawierającego kwas mykofenolowy (produkt Marelim). Pierwszym odpowiednikiem jest lek o tej samej substancji czynnej (w tym przypadku – kwas mykofenolowy), który ma te same wskazania i tę samą drogę podania, przy braku różnic w postaci farmaceutycznej.

Objęcie refundacją pierwszego odpowiednika (produktu Marelim) spowodowało, że to cena hurtowa za produkt Marelim 360 mg stała się podstawą limitu finansowania. W związku z obniżeniem limitu finansowania w grupie wzrosły dopłaty pacjenta do leków. Stało się tak dlatego, że różnicę pomiędzy ceną detaliczną a limitem finansowania pokrywa pacjent (uwzględniając zawartość opakowań) - wyjaśnia MZ.

Ponownie podkreśla, że wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania zazwyczaj ma charakter przejściowy, gdyż wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji mają możliwość składania wniosków o obniżenie urzędowych cen zbytu. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH