Dr Tadeusz Szuba: nie dla limitów wydatków i podatku 3%

POLITYKA LEKOWA

Autor: Tadeusz Szuba/rynekaptek.pl   15-03-2011, 08:03

Dr Tadeusz Szuba: nie dla limitów wydatków i podatku 3% Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Leki kosztują tak dużo nie dlatego, że ich nadużywamy, a dlatego, że ustawodawstwo farmaceutyczne jest wadliwe.


Niedobrze stanowi o możliwości uchylania refundacji (Art.30). Mamy tuziny leków niepotrzebnych i refundowaniem promowanych, które potęgują wydatki. Przecież świat, nauka, konkurencja, nie stoją w miejscu. To co było tolerowalne na świecie medycznie i ekonomicznie wczoraj, nie zawsze ma sens dzisiaj.

Tymczasem tego, co niepotrzebne, nie ma jak usunąć. Firma zarabiająca na mało skutecznej staroci krocie sama nie podejmie decyzji o wycofaniu leku z refundacji. Będzie się temu sprzeciwiać. Minister Zdrowia musi mieć wyraźnie sprecyzowane ustawowe uprawnienie do podjęcia takiej decyzji. Trzeba więc Art.30 za przykładem Art.12 przeredagować tak, by Minister Zdrowia mógł w każdej chwili zaniechać refundacji każdego produktu, który na finansowanie z funduszy publicznych nie zasługuje.

Ewidentnie nie zasługuje lek nieważny w krajach światłych, a u nas będący rujnującym top lekiem oraz lek już nie chroniony patentem, mający tanią konkurencję, a sprzedawany nadal po wysokiej cenie monopolistycznej.

Postulat nr 3 - obiektywne sterowanie popytem
O kształcie popytu decydują lekarze. Nie mają kłopotu z lekami „wyniesionymi” z uczelni. Nowe leki są „wnoszone” przez przemysł. Daleki od obiektywizmu. Każda firma swój ogonek chwali. Jest zamożna, ma wpływ na literaturę naukową, uwypukla zalety, przemilcza wady.

W wolnym kraju tak było, jest i będzie. Dlatego w wolnej Francji, Niemczech, Anglii rządy inicjują działania uniwersytetów i instytutów owocujące informatorami - receptariuszami ze wskazówkami dla lekarzy farmakoterapeutycznymi, uwzględniającymi dane farmakoekonomiczne, pozwalającymi ubezpieczeniu (Narodowemu Funduszowi Zdrowia), dysponującemu monitoringiem ordynacji każdego lekarza, zapobiegać zbytniej jego uległości propagandzie firm farmaceutycznych.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH