Dystrybucja leków: szukanie nowych możliwości

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   05-11-2010, 12:23

Dystrybucja leków: szukanie nowych możliwości

Polska nie jest wyspą i światowe trendy w dystrybucji leków docierają także do naszego kraju. Czy można przewidzieć, jakie będą miały konsekwencje dla uczestników tego rynku?

Do Polski przeniosły się zjawiska obrotu lekiem, których doświadczały inne państwa europejskie. Swego czasu np. apteki zaczęły mieć jednego głównego dostawcę, tzw. full linera, posiadającego pełen asortyment produktów i zapewniającego dostawy na terenie całego kraju. To wymagało od hurtowników doskonałego systemu organizacji magazynów, transportu i wprowadzania rozwiązań technologicznych.

Trochę historii

Dla zachowania konkurencyjności, hurtownie oferowały atrakcyjne warunki finansowe dla aptek: promocje, rabaty, przedłużone terminy płatności. Poszerzanie oferty, wyzwania logistyczne, rosnące koszty stały w sprzeczności z ekonomią.

Dla ratowania swojej sytuacji, hurtownie dokonywały poprawy logistyki, inwestycji w automatyzację, optymalizację magazynów i weryfikację warunków handlowych. To odbyło się głównie kosztem aptek, w relacjach z którymi skrócono np. terminy płatności.

- Warunki handlowe są głównym elementem „drenującym” hurtownie. Potrzebne są bardzo wysokie obroty, by osiągnąć zysk. Tym bardziej, że większość kosztów hurtowni to koszty stałe. Hurtownie zaczęły więc szukać zewnętrznych możliwości działania – wyjaśnia Stanisław Kasprzyk, dyrektor ds. hurtu farmaceutycznego w firmie analitycznej IMS.

Szukanie możliwościPowstawały hurtownie typu short-lines, posiadające wąską ofertę sprzedaży produktów w dużych ilościach za gotówkę, co gwarantowało poprawę płynności. Zaczęły też powstawać hurtownie specjalizujące się w wybranym asortymencie, np. szczepionek.

W pewnym momencie istotnym kierunkiem działania była integracja pionowa. Zamiast oddawać rabaty „obcym” aptekom, hurtownie otwierały własne, poprawiając wyniki finansowe i zapewniając sobie lepszą kontrolę i zarządzanie. W Polsce, mimo ograniczeń administracyjnych, takie łańcuchy aptek powstawały. Problemem okazał się jednak konflikt interesów między aptekami własnymi, wobec których prowadzono silną politykę cenową i marketingową, a pozostałymi klientami.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH