Eksperci: koniecznie zmiany w refundacji dla pacjentów z NTM

POLITYKA LEKOWA

Autor: JJX/rynekaptek.pl   21-07-2017, 10:14

Eksperci: koniecznie zmiany w refundacji dla pacjentów z NTM "Środki absorpcyjne powinny być dostępne dla pacjentów od samego początku wystąpienia problemu nietrzymania moczu" - wskazuje Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia UroConti

Nadal wyzwaniem dla Polski jest uproszczenie kryteriów do „nietrzymania moczu”, tak jak ma to miejsce w pozostałych krajach UE. Należałoby zróżnicować poziom refundacji dla poszczególnych grup pacjentów tak, aby zwiększyć limity ilościowe dla osób niesamodzielnych z dużym stopniem NTM - przekonują przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Zmiany w systemie refundacji środków absorpcyjnych są potrzebne. Jednakże, powinny być przeprowadzane stopniowo, tak aby poprawiać system, a nie go likwidować -  uważają przedstawiciele organizacji pacjenckich, którzy wielokrotnie formowali ten pogląd w szóstej edycji raportu „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2017”.

W Polsce według ostatnich szacunków problem nietrzymania moczu może dotyczyć 4-8% społeczeństwa, czyli ok. 2,5 mln osób. Na dolegliwość tę narażeni są wszyscy - bez względu na wiek i płeć. Problem ten w dobie starzejącego się społeczeństwa oraz zmian cywilizacyjnych będzie narastał i stanie się coraz większym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej, a także systemu opieki społecznej.

Pacjenci powinni być zabezpieczeni przed wyciekaniem moczu już w trakcie diagnostyki NTM, a także przy wdrożeniu fizjoterapii, rekomendowanej jako leczenie zachowawcze. Następnie, na każdym etapie leczenia - zarówno w jego początkowych fazach, jak i w sytuacji, gdy dana metoda terapeutyczna nie przyniesie pożądanego rezultatu.

- Środki absorpcyjne powinny być dostępne dla pacjentów od samego początku wystąpienia problemu nietrzymania moczu. Stosowanie środków wchłaniających wysokiej jakości, jak również szeroki bądź nieograniczony dostęp do środków higienicznych dla osób z nietrzymaniem moczu przynosi więcej korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla budżetu państwa. Dzięki profilaktyce powikłań, takich jak zakażenie dróg moczowych czy uszkodzenia skóry, będącej wskaźnikiem odpowiedniego poziomu pielęgnacji pacjenta z NTM, unika się generowania wysokich kosztów leczenia powikłań wynikających z zaniedbań higienicznych - podkreśla Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia UroConti.

Nadal wyzwaniem dla Polski jest także zmiana kryteriów chorobowych. Docelowym rozwiązaniem powinno być uproszczenie kryteriów do „nietrzymania moczu”, tak jak to ma miejsce w pozostałych krajach Unii Europejskiej. - W przypadku refundacji środków absorpcyjnych należałoby również rozważyć możliwość zróżnicowania poziomu refundacji dla poszczególnych grup pacjentów tak, aby zwiększyć limity ilościowe w pierwszej kolejności dla osób niesamodzielnych z dużym stopniem NTM - dodaje Anna Sarbak.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH