Firmy traktowały ten etap negocjacji refundacyjnych jako "zło konieczne"

POLITYKA LEKOWA

Autor: RCL   01-07-2021, 11:02

Firmy traktowały ten etap negocjacji refundacyjnych jako "zło konieczne" Resort zdrowia zaproponował zmiany w zakresie negocjacji refundacyjnych firm z Komisją Ekonomiczną (fot. LJ)

Resort zdrowia wprowadza zakaz modyfikacji wniosku refundacyjnego po wydaniu przez Komisję Ekonomiczną uchwały. Ma to przywrócić KE jej należytą pozycję w negocjacjach.

Resort zdrowia zaproponował zmiany w zakresie negocjacji refundacyjnych firm z Komisją Ekonomiczną. Z jednej strony, w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej zaproponował usunięcie przepisów, które i tak były martwe. Chodziło o ustalanie poziomu odpłatności.

"Komisja Ekonomiczna nie ma ani żadnych narzędzi do realizacji powyższego, ani żadnego wpływu na kształtowanie budżetu na refundację. Powyższe zadania realizuje w całości Fundusz" - napisano w uzasadnieniu.

Przywrócić należytą pozycję Komisji Ekonomicznej

W projekcie znalazły się także nowe zapisy, które zdaniem ustawodawcy, mają przywrócić Komisji Ekonomicznej "jej należytą pozycję".

Celem nowego przepisu jest doprowadzenie do negocjacji przede wszystkim przed Komisją Ekonomiczną. W tym celu wprowadza się zakaz modyfikacji wniosku po wydaniu przez Komisję Ekonomiczną uchwały.

A zatem, "po podjęciu przez Komisję uchwały, wnioskodawcy nie przysługuje prawo modyfikacji wniosku, w tym zmiany ceny zbytu netto ani treści instrumentu dzielenia ryzyka" (art. 18 ust. 4).

Wprowadzenie tego mechanizmu ma na celu przywrócenie równowagi w tym procesie każdemu z podmiotów oraz przywrócenie należytej pozycji Komisji.

Rolą ministra zdrowia nie jest prowadzenie permanentnych negocjacji

Praktyka, która wytworzyła się w ostatnim czasie, uwypukliła negatywne dla płatnika publicznego postępowanie wnioskodawców, którzy niejednokrotnie traktowali etap negocjacji jako "zło konieczne" w procesie refundacji, a prawdziwe negocjacje rozpoczynali dopiero w ostatniej fazie procesu tuż przed wydaniem decyzji administracyjnej przed ministrem.

Tak ukształtowana praktyka przeczy celom ustawy oraz celom, dla jakich powołano Komisję Ekonomiczną i deprecjonuje system refundacyjny.

Rolą ministra zdrowia nie jest prowadzenie permanentnych negocjacji z wnioskodawcami, ale podjęcie decyzji zarówno w oparciu o opinię Prezesa AOTMiT, jak iw wyniku przeprowadzonych negocjacji z Komisją Ekonomiczną na podstawie całego materiału w sprawach o objecie refundacją.

Modyfikowanie wniosku przez firmę farmaceutyczną na końcowym etapie postępowania o objęciu refundacją powoduje, że dotychczasowe analizy i opinie ciał doradczych w tym procesie są nieadekwatne, gdyż referują do zmienionych warunków.

Wprowadzane rozwiązania mają na celu przywrócenie tych zasad.

Z ministrem można negocjować w wyjątkowych sytuacjach

Resort proponuje zapis doprecyzowujący, że "Komisji przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia negocjacji z wnioskodawcą" oraz że minister zdrowia w uzasadnionych przypadkach może, po wydaniu uchwały przez Komisję, przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wnioskodawcą, jeżeli uzna to za konieczne, ze względu na niezaspokojone potrzeby świadczeniobiorców oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych" (art. 18a ust. 1 i 2).

"Negocjacje te stanowią prerogatywę Komisji Ekonomicznej i bez wyraźnej woli ministra, stanowi wyłączne zadanie Komisji Ekonomicznej i nie podlega dalszym negocjacjom. Ustalona cena podczas negocjacji przed Komisją Ekonomiczną jest ceną ostateczną w toku prowadzonego postępowania, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia negocjacji z woli ministra, które powinny być stosowane w wyjątkowych sytuacjach, a nie w sposób powszechny" - podkreśla ustawodawca.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH