IQVIA o programach lekowych od listopada

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA/ rynekaptek.pl   26-10-2020, 08:31

IQVIA o programach lekowych od listopada Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W obwieszczeniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2020 wprowadzono wiele zmian dotyczących programów lekowych. W 11 programach lekowych wprowadzono zmiany w zapisach. Dodatkowo utworzone zostały 2 nowe programy lekowe.

B.4 – LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 – C 20)

• W zakresie świadczenia gwarantowanego w pkt. III Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej panitumumab dodano skojarzenie z chemioterapią według schematu FOLFIRI. Dodano również kryteria kwalifikowania, czasu leczenia oraz kryteria wyłączenia z programu.

• W schemacie dawkowania substancji panitumumab dodano FOLFIRI.

B.29 – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

• W zakresie świadczenia gwarantowanego w pkt. 1. dotyczącym kryteriów kwalifikacji do leczenia zniesiono ograniczenia wiekowe w przypadku stosowania interferonu beta albo octanu glatirameru, a dla terapii fumaranem dimetylu albo peginterferonem beta-1a albo teryflunomidem obniżono wiek pacjentów, którzy mogą być kwalifikowani – obecnie mogą to być pacjenci powyżej 12 r.ż. (z zaznaczeniem, że osoby poniżej 18 roku życia należy kwalifikować do leczenia wyłącznie w ściśle określonych ośrodkach).

B.31. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

• W zakresie świadczenia gwarantowanego w pkt. 2 dotyczącym stosowania substancji riocyguat z bosentanem wprowadzono możliwość zamiany bosentanu na macytentan.

• W zakresie monitorowania leczenia wprowadzono możliwość przeprowadzenia wizyty w programie w formie zdalnej konsultacji i przesunięcie wykonania badań w programie na późniejszy okres, o ile nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia pacjenta i pozostaje bez wpływu na skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonej terapii.

• W zakresie monitowania leczenia, w dziale dotyczącym badań inwazyjnych poszerzono przedział czasowy dla wykonania cewnikowania prawego serca (poprzednio co 12-24 miesiące, obecnie co 12-36 miesięcy)

B.44. LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ (ICD-10 J45.0) ORAZ
CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ (ICD-10 J 82)

• W zakresie przeciwwskazań dla stosowania omalizumabu zmieniono kryterium dotyczące przyjmowania innych leków biologicznych w leczeniu astmy – z 6 miesięcy na 3 miesiące.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH