IQVIA: od 1 stycznia trzy nowe substancje czynne w programach lekowych

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA/ rynekaptek.pl   17-12-2020, 10:02

IQVIA: od 1 stycznia trzy nowe substancje czynne w programach lekowych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Według projektu obwieszczenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 r. z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 25 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączone zostaną 34 inne opakowania.

75+
Na liście „S” nie znajdzie się żadna nowa substancja czynna, żadna też nie straciła finansowania. Pojawi się natomiast 19 nowych opakowań (przy założeniu, że produkt Insulin aspart Sanofi, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml znajdzie się również na wykazie A), przy jednoczesnym wycofaniu 13 opakowań.

CIĄŻA
Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znajdzie się 1 nowe opakowanie (przy założeniu, że produkt Insulin aspart Sanofi, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml znajdzie się również na wykazie A). Lista nie zostanie poszerzona o żadną substancję czynną.

RYNEK SZPITALNY
Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawią się trzy nowe substancje czynne:
– Durvalumabum ‒ lek Imfinzi, firmy AstraZeneca AB, (data wydania pierwszego pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu: 21 września 2018 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.6
Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
– Inotuzumabum ozogamicini – lek Besponsa, firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 czerwca 2017 r.), dostępny w ramach programu lekowego B.65 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
– Selexipagum – lek Uptravi firmy Janssen Cilag International NV, (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12 maja 2016 r.), dostępny w ramach programu lekowego B.31 Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)

Według projektu obwieszczenia finansowanie w ramach programów lekowych mogą stracić natomiast takie substancje czynne jak:
– Bexarotenum – lek Targretin, firmy Eisai GmbH dostępny w ramach programu lekowego B.66 Leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe
– Erlotinibum – leki Erlotinib Krka, Erlotinib Zentiva, Tarceva, dostępne w ramach programu lekowego B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
– Gefitynibum – leki Gefitinib Accord, Gefitinib Alvogen, Gefitinib Genoptim, Gefitinib Glenmark, Gefitinib Krka, Gefitinib Mylan, Gefitinib Sandoz, Iressa dostępne w ramach programu lekowego B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH