IQVIA: od marca będzie nowy program lekowy

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA/ rynekaptek.pl   19-02-2021, 14:33

IQVIA: od marca będzie nowy program lekowy Zmiany w zakresie programów lekowych są niewielkie. IQVIA podsumowuje, co zmieni się od 1 marca 2021 (fot. Pixabay)

W obwieszczeniu refundacyjnym obowiązującym od 1 marca 2021 wprowadzono zmiany w dwóch programach lekowych. Utworzono też jeden nowy program - IQVIA analizuje szczegółowo ten obszar refundacji.

W obwieszczeniu obowiązującym od dnia 1 marca 2021 roku wprowadzono zmiany dotyczące dwóch programów lekowych: B.4 Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 –C20) oraz B.22 Leczenie choroby Pompego (ICD-10 E 74.0).

Ponadto utworzono jeden nowy program lekowy B.113 Leczenie pacjentów z chorobami nerek (ICD-10 N18).

W jednym programie–B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-10 K 50) usunięto niektóre produkty. Nie doszło jednak do całkowitego usunięcia danej substancji czynnej – szczegóły znajdują się w komunikacie dot. zmian w obwieszczeniu.

Pogrubieniem oznaczono dodane fragmenty, przekreśleniem oznaczono usunięte zapisy.

B.4 –Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 –C20)
W zakresie świadczenia gwarantowanego "Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej cetuksymab" w punkcie 1 poszerzono kryteria kwalifikacji o chorych z brakiem przeciwwskazań do zastosowania chemioterapii wielolekowej wg schematu FOLFOX względem wcześniejszej możliwość włączania jedynie pacjentów z brakiem przeciwwskazań do chemioterapii wg schematu FOLFIRI:

Zatem po zmianie zapis brzmi: "możliwa do zastosowania (nieobecność przeciwwskazań) chemioterapia wielolekowa według schematu FOLFIRI lub FOLFOX".

Schemat FOLFOX został dodany do części programu lekowego dotyczącej schematu dawkowania leków w programie. Część tę uzupełniono również o możliwość redukcji dawki oksaliplatyny oraz wydłużenie przerw między cyklami leczenia

Aktualnie więc zapis brzmi: "(...) Cetuksymab stosowany jest w monoterapii (trzecia linia leczenia) lub wraz z chemioterapią według schematu FOLFIRI lub FOLFOX (pierwsza linia leczenia) (...)”; „(...) Chemioterapia według schematu FOLFIRI i FOLFOX–stosowana w odstępach 14-dniowych.(...)”; „(...) W uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku wystąpienia polineuropatii) można zredukować dawkę oksaliplatyny do 65 mg/m2 powierzchni ciała, a także wydłużyć przerwę pomiędzy cyklami leczenia do 3 tygodni (w szczególności w przypadku powikłań hematologicznych).(...)”.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH