IQVIA: od marca będzie nowy program lekowy

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA/ rynekaptek.pl   19-02-2021, 14:33

IQVIA: od marca będzie nowy program lekowy Zmiany w zakresie programów lekowych są niewielkie. IQVIA podsumowuje, co zmieni się od 1 marca 2021 (fot. Pixabay)

W obwieszczeniu refundacyjnym obowiązującym od 1 marca 2021 wprowadzono zmiany w dwóch programach lekowych. Utworzono też jeden nowy program - IQVIA analizuje szczegółowo ten obszar refundacji.

B.22 –Leczenie choroby Pompego (ICD-10 E 74.0)
Doprecyzowano kryteria wyłączenia z leczenia w programie w zakresie znaczenia znacznej progresji choroby. Po zmianie zapis brzmi: "Znaczna progresja choroby pojawiająca się pomimo leczenia, szczególnie wymagająca użycia respiratora zastępującego oddech pacjenta przez 24h/dobę przy braku stabilizacji lub poprawy w okresie 3 miesięcy".

Ponadto utworzono jeden nowy program lekowy:

B.113 Leczenie pacjentów z chorobami nerek (ICD-10 N18)
Program przewiduje stosowanie leku Ketosteril – preparat złożony, podmiot odpowiedzialny Fresenius Kabi (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.01.1994 r.).

Do programu kwalifikują się pacjenci spełniający wszystkie niżej wymienione kryteria:
1. przewlekła choroba nerek z następstwami nieprawidłowego lub niewystarczającego metabolizmu białek w stadium 4 lub 5 wg klasyfikacji KDIGO;
2. przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia nerkozastępczego;
3. brak cech niedożywienia – ocena stopnia odżywienia według skali SGA = A lub B (ang. Subjective Global Assessment); albo stężenie albuminy co najmniej 3,5 g/dl oraz limfocytemia >1500/mm3;
4. BMI w granicach normy;
5. redukcja eGFR <2 ml/min w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed kwalifikacją;
6. proteinuria <1 g/g kreatyniny w moczu;
7. przestrzeganie ubogobiałkowej diety przez ≥3 miesiące przed rozpoczęciem terapii – spożycie białka nie wyższe niż 0,8 g/kg m.c./dobę –udokumentowane za pomocą PNA/wydalania mocznika lub BUN;
8. deklaracja przestrzegania wymaganej diety pod indywidualnym nadzorem dietetyka;
9. wiek ≥18 lat

W jednym programie B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-10 K 50) usunięto niektóre produkty. Nie doszło jednak do całkowitego usunięcia danej substancji czynnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH