IQVIA podsumowuje listę leków refundowanych ważną od 1 stycznia 2021

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA/ rynekaptek.pl   24-12-2020, 13:02

IQVIA podsumowuje listę leków refundowanych ważną od 1 stycznia 2021 Poziom współpłacenia pacjenta został obniżony dla 587 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (fot. Pixabay)

Z refundacji aptecznej wycofano 28 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 39 nowych. Finansowania nie utraciła żadna substancja czynna, dwie nowe substancje zostały dodane do listy - wylicza IQVIA.

RYNEK APTECZNY
Wg obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofano 28 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 39 nowych. Finansowania nie utraciła żadna substancja czynna, dwie nowe substancje zostały dodane do listy:
• naldemedinum, Rizmoic (podmiot odpowiedzialny Shionogi B.V.) w ramach listy A1,
• dibutyrylochityna, Dibucell Active 10x10 cm, jałowy opatrunek biopolimerowy, 100 cm² (Celther Polska Sp. z o.o.) w ramach listy A3.

Poziom współpłacenia pacjenta został obniżony dla 587 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą jednak tylko 4 z nich: Lyrica 75 mg 14 i 56 szt. oraz 150 mg 14 i 56 szt. Największa obniżka dotyczy leku Lyrica 150 mg, 56 szt tj. o 107,60 zł. Obniżki te związane są ze zmianą podstawy limitu w grupie 242.0 Leki działające na układ nerwowy – pregabalina z produktu leczniczego Pregabalin Sandoz, kapsułki twarde 150 mg, 70 kaps. na produkt Lyrica, kapsułki twarde 75 mg, 56 szt. oraz obniżkami cen urzędowych produktów Lyrica.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 431 opakowań, z czego w przypadku 75 z nich przekracza 10 zł. Najwyższy wzrost dopłaty pacjenta odnotowano dla 3 produktów leczniczych Sandostatin LAR (podmiot odpowiedzialny Novartis Poland Sp. z o.o. zawierających oktreotyd: o 1337,47 zł w przypadku produktu w dawce 10 mg, o 2683,80 zł dla produktu w dawce 20 mg i o aż 4025,70 zł dla produktu w dawce 30 mg.

Zmiany te są związane z objęciem refundacją pierwszego odpowiednika zawierającego oktreotyd – produktów leczniczych Okteva (podmiot odpowiedzialny Teva B.V.) oraz ustanowieniem podstawy limitu w grupie 79.1 Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu – oktreotyd na produkcie Okteva proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozpuszczalnika.

Urzędowe ceny zbytu zostały obniżone dla 42 opakowań leków, zmiana powyżej 10 zł dotyczyła 11 produktów: methylophenidatum(Concerta w dawce 18 i 36 mg), pregabalinum (Lyrica 75 mg 14 i 56 szt. oraz 150 mg 14 i 56 szt.), olanzapinum (Olanzapine Mylan 10 mg, tabl. powl., 98 szt.), fentanylum (system transdermalny Durogesic 50, 75, 100 µg/h), aprepitantum (Emend). Największa obniżka urzędowej ceny zbytu dotyczy leku Lyrica 150 mg, 56 szt. i wyniesie 102,80 zł.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH