IQVIA podsumowuje listę leków refundowanych ważną od 1 stycznia 2021

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA/ rynekaptek.pl   24-12-2020, 13:02

IQVIA podsumowuje listę leków refundowanych ważną od 1 stycznia 2021 Poziom współpłacenia pacjenta został obniżony dla 587 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (fot. Pixabay)

Z refundacji aptecznej wycofano 28 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 39 nowych. Finansowania nie utraciła żadna substancja czynna, dwie nowe substancje zostały dodane do listy - wylicza IQVIA.

Wzrost urzędowych cen zbytu odnotowano dla 10 produktów leczniczych: ibuprofenum (Ibuprofen Polfarmex), amlodipinum (Aldan 5 mg i 10 mg), prednisolonum (Enortolon 5 mg, tabl., 20 szt.), prednisonum (Encorton 1 mg, tabl., 20 szt.), furosemidum (Furosemidum Polpharma), insulinum aspartum (NovoRapid), dexamethasonum (Pabi-Dexamethason, 500 µg, tabl., 20 szt.; 1 mg, tabl., 20 szt.) oraz sucralfatum (Ulgastran). przy czym jedna zmiana przekracza poziom 10 zł (NovoRapid, insulinum aspartum; 10,58 zł).

75+
Na liście „S” nie znalazła się żadna nowa substancja czynna, żadna też nie straciła finansowania. Pojawiło się natomiast 18 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 13 opakowań.

CIĄŻA
Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych nie znalazła się żadna nowa substancja czynna, żadna również nie straciła finansowania. Listy nie poszerzono o nowe produkty, usunięto natomiast dwa opakowania leku zawierającego lamotyginę: Symla 50 mg i 100 mg.

RYNEK SZPITALNY
Pojawiły się trzy nowe substancje czynne:
• Durvalumabum - lek Imfinzi, firmy AstraZeneca AB, (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 września 2018 r.) dostępny w ramach programu lekowego B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca;
• Inotuzumabum ozogamicini – lek Besponsa, firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 czerwca 2017 r.), dostępny w ramach programu lekowego B.65 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną;
• Selexipagum – lek Uptravi firmy Janssen Cilag International NV, (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12 maja 2016 r.), dostępny w ramach programu lekowego B.31 Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP).

Żadna substancja z katalogu programów lekowych nie utraciła całkowicie finansowania, natomiast dwie substancje (erlotynib i gefitynib) zostały przeniesione do katalogu chemioterapii.

Ponadto doszło do następujących zmian względem poprzedniego obwieszczenia:

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH