Jest lipcowy projekt listy leków refundowanych

POLITYKA LEKOWA

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   23-06-2017, 11:55

Jest lipcowy projekt listy leków refundowanych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Resort zdrowia przedstawił projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku. Na wykazy refundacyjne wejdzie 85 nowych leków.

W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia, obowiązującego od 1 maja 2017 r., projekt zawiera kilka zmian.

I. Statystyki projektu XXXIV obwieszczenia
Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 85 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:

69 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
4 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
12 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.

Dla 7 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.

Dla 72 produktów (unikalnych kodów EAN) obniżono urzędowe ceny zbytuw tym dla 55 produktów w ramach listy aptecznej (od 1544,40 zł do 0,10 zł).

Dla 6 produktów (unikalnych kodów EAN) podwyższono urzędowe ceny zbytu.

Dla 290 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 1031,94 zł do 1 gr).

Dla 402 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 589,68 zł).

Dla 277 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 1628,99 zł do 1 gr).

Dla 56 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 10,44 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania tych decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXIV obwieszczeniu nie znajdzie się 21 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

II. Zmiany w liście aptecznej
Minirin Melt (desmopressinum) we wskazaniu pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6. roku życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego. Zmiana: okres wspomagająco-motywujący skróci się z trzech miesięcy do jednego.

Modulen IBD we wskazaniu dieta kompletna zawierająca TGF-beta 2 (transformujący czynnik wzrostu beta-2) w indukcji remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5. roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH