Jest projekt nowego programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią - oby teraz znalazły się pieniądze

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   08-09-2009, 06:19

Jest projekt nowego programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią - oby teraz znalazły się pieniądze Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia pracują nad jednolitym programem zdrowotnym, który miałby łączyć zadania dotychczasowego Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011 z programem NFZ zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Naczelną zasadą leczenia jest szybkość działania. –  Jak to zrobić, jeśli jest tylko jeden ośrodek leczenia w centrum kraju ? – zapytuje Edmund Skrzypkowski.

Jak tłumaczy, nader często zdarzają się klasyczne przypadki braku organizacji, nawet jeśli w województwie jest klinika hematologiczna. Z reguły pogotowie wozi pacjenta ze skazą krwotoczną od szpitala do szpitala. Z punktu widzenia zarządzającego Instytutem czy kliniką hematologii, organizacja jest bardzo dobra, bo tam każdy pacjent uzyska pomoc.

 – Mówmy jednak i o tych przypadkach, kiedy pacjent do ośrodka nie zdążył trafić, bo zmarł – zastrzega nasz rozmówca.

Płatnik płaci i wymaga
Nowy projekt zakłada powstanie dwustopniowej sieci wyspecjalizowanych szpitali i klinik, w dwóch oddzielnych grupach: dla dzieci i dla dorosłych. Za organizację i realizację leczenia w programie odpowiedzialne będą regionalne i lokalne centra leczenia skaz krwotocznych, które przystąpią do zakontraktowania usług z NFZ. Z założenia placówki regionalne, świadczące bardziej specjalistyczny zakres usług, obejmą swoim zasięgiem kilka województw, a te o zasięgu lokalnym - kilka powiatów.

Tym razem płatnik określi wymagania wobec placówek, które zechcą realizować zadania programu: wyposażenie, personel i organizację sposobu pracy.

– Jednostka, która podpisze kontrakt, będzie musiała mieć podpisane umowy z lekarzami specjalistami, reumatologami, ortopedami, chirurgami, stomatologami – nie ukrywa radości Zbigniew Babiak.

Plan zakłada przebudowę dotychczasowego rejestru pacjentów. Kwalifikowaniem pacjentów do programu zajmie się powołany w tym celu Zespół Koordynujący.

Monitorowanie leczenia
Państwo sfinansuje dobrowolne testy wykrywające nosicielstwo hemofilii dla członków rodziny pacjenta. Zostanie wprowadzona współodpowiedzialność finansowa firm za koszty leczenia działań niepożądanych po zastosowaniu koncentratów czynników krzepnięcia.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH