Kolejna odsłona sporu o dystrybucję bezpośrednią

POLITYKA LEKOWA

Autor: NIA, LJ/rynekaptek.pl   30-09-2010, 10:18

Kolejna odsłona sporu o dystrybucję bezpośrednią

Naczelna Izba Aptekarska informuje o wygranym sporze z GIF przed WSA w Warszawie w sprawie bezpośredniej sprzedaży leków.

22 września 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym uchylił postanowienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz uznał, że GIF jest właściwy do sprawowania nadzoru na obrotem produktami leczniczymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba podmiotu prowadzącego obrót - informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Powyższy wyrok stanowi kolejną odsłonę w sprawie tzw. sprzedaży bezpośredniej leków, prowadzonej na terytorium Polski wcześniej przez AstraZeneca Polska Sp. z o.o., a obecnie przez AstraZeneca UK Limited. Wyrok nie jest prawomocny.

System dystrybucji bezpośredniej, wprowadzony przez AZ w 2009 roku, polega na tym, że producent sprzedaje leki bezpośrednio aptekom, a wybrane hurtownie jedynie dostarczają leki do aptek.

Jak pisaliśmy, od lutego 2010 roku AstraZeneca rozpoczęła sprzedaż bezpośrednią leków do polskich aptek za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Londynie, tj. AstraZeneca UK Limited. Stało się to kwestią sporną pomiędzy Izbą Aptekarską i GIF. Sprawa stanęła na wokandzie sądu administracyjnego www.rynekaptek.pl.

Zdaniem koncernu, spółka AstraZeneca UK Limited, jako brytyjski licencjonowany hurtownik, jest posiadaczem brytyjskiego zezwolenia na hurtowy obrót produktami leczniczymi (ang. Wholesale Dealer’s Licence), a więc ma prawo sprzedawać produkty lecznicze na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym do aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w Polsce.

Zdaniem prezesa Izby Grzegorza Kucharewicza, to ucieczka firmy przed administracyjną decyzją GIF, która nakazywała AZ sprzedaż leków do wszystkich hurtowni, a więc także poprzez wszystkie hurtownie do wszystkich aptek.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH