Leczenie szpiczaka: potrzebne jest unowocześnienie terapii pierwszoliniowej

POLITYKA LEKOWA

Autor: Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe   29-06-2021, 16:12

Leczenie szpiczaka: potrzebne jest unowocześnienie terapii pierwszoliniowej Kesprci napisali do wiceministra zdrowia lism w sprawie dalszych zmian e leczeniu szpiczaka (fot. LJ)

Konsekwencją unowocześnienia terapii pierwszoliniowej w leczeniu przeciwszpiczakowym będzie zmiana strategii leczenia choroby nawrotowej i opornej - przekonują eksperci.

Hematolodzy zrzeszeni w Polskiej Grupie Szpiczakowej i Polskim Konsorcjum Szpiczakowym napisali do wiceministra zdrowia, Macieja Miłkowskiego, z podziękowaniami "za konsekwentne wprowadzanie do listy refundacyjnej kolejnych nowoczesnych terapii stosowanych o chorych z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym".

Wymieniają te terapie:

•pomalidomid w skojarzeniu z deksametazonem (PD),
•daratumumab w skojarzeniu z bortezomibem oraz deksametazonem (DVD),
•karfilzomib w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem (KRD) oraz
•iksazomib w połączeniu z deksametazonem i lenalidomidem (IRD)
•karfilzomib w połączeniuz deksametazonem (KD).

Potrzeba dalszej optymalizacji terapii

"Zwiększenie dostępności do nowych leków w terapii szpiczaka poprawiło zauważalnie skuteczność leczenia oraz jakość życia chorych. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na potrzebę dalszej optymalizacji terapii, w tym głównie w zakresie leczenia pierwszoliniowego, które de facto oparte jest na lekach starszych" - piszą dalej przedstawiciele organizacji.

Intensywna, nowoczesna terapia pierwszoliniowa stosowana w fazie największej wrażliwości choroby prowadzi do najlepszych i najtrwalszych efektów.

Wprowadzenie lenalidomidu dla chorych starszych (RD oraz RVD) oraz możliwość dołączenia daratumumabu do stosowanej obecnie terapii VTD (bortezomib, talidomid oraz deksametazon) dla pacjentów kwalifikowanych do transplantacji autologicznej będzie bardzo pozytywną zmianą rzutującą korzystnie na całą strategię leczenia przeciwszpiczakowego.

Terapie te są od kilku lat z powodzeniem stosowane w krajach Unii Europejskiej.

Lepsze leczenie w I linii to łatwiejsze leczenie choroby nawrotowej i opornej

Konsekwencją unowocześnienia terapii pierwszoliniowej będzie zmiana strategii leczenia choroby nawrotowej i opornej. Logiczną implikacją będzie konieczność umożliwienia terapii skojarzonej: pomalidomid, bortezomib i deksametazon (PVD) już od drugiej linii dla chorych, u których wcześniej stosowano lenalidomid, co jest zgodne z rekomendacjami polskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się szpiczakiem plazmocytowym.

"Jesteśmy świadomi złożoności problemu i szeroko rozumianych ograniczeń, ale mamy nadzieję na dalsze unowocześnianie terapii przeciwszpiczakowej w Polsce" napisali do wiceministra: prof. Krzysztof Jamroziak i dr. hab. Dominik Dytfeld, prezesi Polskiej Grupy Szpiczakowej i Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH