Leflunomid na ryczałt w RZS - jak interpretować rozporządzenie?

POLITYKA LEKOWA

Autor: Marcin Stajszczyk/rynekaptek.pl   18-01-2011, 10:53

Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) w Polsce mogą być skuteczniej leczeni tradycyjnymi lekami modyfikującymi przebieg choroby.


Aktywna postać, czyli...
Jeden z zapisów załącznika do wspomnianego na wstępie rozporządzenia MZ z dnia 22 grudnia 2010 r. – pozwalającego na przepisanie leflunomidu przez lekarza reumatologa za odpłatą ryczałtową dla pacjentów z RZS – może jednak rodzić pewne trudności interpretacyjne. W wykazie chorób przewlekłych znajdują się także inne przewlekłe choroby zapalne takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W przebiegu tych chorób także występują okresy zaostrzeń i remisji, która może wystąpić samoistnie, ale najczęściej jest indukowana lekami.

Zastanawiające jest dlaczego w przypadku RZS w wykazie chorób przewlekłych umieszczono dodatkowy zapis „aktywna postać”, podczas gdy nie ma takiego zapisu w przypadku innych chorób zapalnych. Może to powodować pewne trudności interpretacyjne rozporządzenia. Nie określono co oznacza termin „aktywna postać” – czy chodzi o aktywność kliniczną?

Intencja ustawodawcy
Celem leczenia RZS jest zmniejszenie klinicznej aktywności choroby oraz hamowanie postępu zmian radiologicznych. Leczenie tak jak choroba jest przewlekłe i nie przerywa się go natychmiast w przypadku uzyskania niskiej aktywności choroby. Czy zgodnie z zapisem w rozporządzeniu leflunomid może być przepisany za opłatą ryczałtową tylko wtedy kiedy choroba jest aktywna (jaką miarą należy ocenić aktywność?) a w przypadku kiedy uzyskuje się niską aktywność choroby to należy kontynuować leczenie za opłatą 100%? Było by to nieracjonalne i zapewne nie taka była intencja ustawodawcy.

Należy rozważyć usunięcie określenia „aktywna postać” w odniesieniu do RZS w wykazie chorób przewlekłych.

Zapisując leflunomid chorym z RZS w oparciu o omawiane rozporządzenie MZ bardzo ważne jest umieszczenie na recepcie oznaczenia wskazującego na ordynację leku w chorobie przewlekłej czyli „P”.  
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH