Leki biopodobne – równie skuteczne co referencyjne?

POLITYKA LEKOWA

Autor: Piotr Wróbel/rynekaptek.pl   29-05-2017, 10:42

Leki biopodobne – równie skuteczne co referencyjne? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Musimy sobie uświadomić, że leki biologiczne, nawet od jednego producenta, nie są do końca jednakowe, chociaż różnice zwykle nie mają znaczenia dla skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania leku - mówi prof. Eugeniusz Kucharz, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Jak przyznaje, początkowo lekarze nie byli wolni od obaw dotyczących biorównoważności następczego hormonu wzrostu, a więc i bezpieczeństwa stosowania. Odnosiły się one głównie do możliwych działań niepożądanych, szczególnie w dwóch grupach pacjentów.

Pierwsza, wymagająca niezmiernie dużej uwagi, to dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, a więc w przyszłości kwalifikowane do przeszczepu. Druga grupa to dzieci, u których leczenie jest rozpoczynane bardzo wcześnie, w pierwszym półroczu życia, czyli zwykle pacjenci z wrodzoną hormonalną niedoczynnością przysadki oraz z zespołem Prader-Willi.

- Dzisiaj możemy powiedzieć, że i w tych grupach pacjentów nie zaobserwowaliśmy podczas terapii lekiem biopodobnym działań, które by mogły niepokoić - ocenia dr hab. Mieczysław Szalecki.

 W maju 2017 r. ukazał się artykuł (Ten years clinical experience with biosimilar human growth hormone: a review of efficacy data; publikacja w Drug Design Development and Therapy, 2017:11, 1489-1495), w którym dokonano przeglądu 10-letniego doświadczenia klinicznego w stosowaniu biopodobnego hormonu wzrostu (rhGH) u dzieci, w oparciu o randomizowane badania prowadzone w klinikach w Hiszpanii, Niemczech, Francji i Polsce (autorem jednego z przywołanych badań jest dr hab. Mieczysław Szalecki - przyp. red.).

Z analiz porównujących efektywność kliniczną, ale i m.in. bezpieczeństwo stosowania biosymilarów vs lek oryginalny u dzieci wynika, że zamiana leku nie wywarła żadnego negatywnego wpływu na proces leczenia. Autorzy analizy wyprowadzają też z niej wniosek, iż praktyka kliniczna udowodniła przyjęcie właściwych procedur badawczych poprzedzających zatwierdzenie leku do stosowania.

Ryzyko bez zmian
Jak zauważa dr hab. Jarosław Kierkuś z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu - Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, dotychczasowe doświadczenia uzyskane w tej klinice wskazują, że leki biopodobne mogą być bezpiecznie stosowane także u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit o ciężkim przebiegu. Tym pacjentom jest podawany odtwórczy infliksymab.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH