Minister przedstawia nowości na wykazach

POLITYKA LEKOWA

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   29-08-2017, 09:19

Minister przedstawia nowości na wykazach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zmiany w programach lekowych dot. choroby Leśniowskiego-Crohna, stwardnienia rozsianego i białaczki limfocytowej zapowiedział 28 sierpnia wiceminister zdrowia Marcin Czech, przedstawiając listę refundacyjną, która będzie obowiązywać od września.

- Naszym priorytetem przy tej liście refundacyjnej jest to, aby szanować nasz budżet, a więc postępować w sposób racjonalny, ekonomiczny. Drugim naszym celem jest to, żeby zmniejszyć dopłaty pacjentów i zwiększyć opcje terapeutyczne - powiedział Czech.

Ogółem na listę dopisano 89 leków (68 w ramach listy aptecznej, 11 w ramach katalogu chemioterapii oraz 10 w ramach programów lekowych).

Pacjenci mniej dopłacą do 366 produktów (od 123,45 zł do 1 gr), a więcej do 286 produktów (od 1 gr do 510,30 zł). Dla 516 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 539,36 zł do 1 gr), a wzrosną dla 148 produktów (od 1 gr do 90 gr).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji w nowym obwieszczeniu nie znajdą się 23 leki, które dotychczas były refundowane

Od września zmieni się opis programu w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna, dzięki czemu możliwe będzie ponowne włączenie do leczenia adalimumabem lub infliksymabem dziecka, u którego wystąpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu leczenia.

- To jest odpowiedź na postulaty środowiska lekarskiego zajmującego się tymi dziećmi, a także stowarzyszeń pacjentów. Dzięki temu przy nagłym zaostrzeniu choroby Leśniowskiego-Crohna możliwe będzie szybkie, skuteczne ponowne sięgnięcie po leki - powiedział Czech.

Z kolei pacjenci od 12. roku życia w programie leczenia stwardnienia rozsianego będą mogli być leczeni fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1a oraz teryflunomidem. Od września możliwe będzie także leczenie pacjentek po zakończeniu ciąży, bez procedury ponownej kwalifikacji, w ramach programu leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego.

Refundacją ma być objęty lek Imbruvica w ramach nowego programu w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. W ramach nowego programu refundowany będzie także lek Pixuvri stosowany w leczeniu chłoniaków złośliwych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH