Mirabegron - do trzech razy sztuka? Wniosek jest u ministra

POLITYKA LEKOWA

Autor: LJ/ Sejm   10-03-2021, 19:04

Mirabegron - do trzech razy sztuka? Wniosek jest u ministra Stowarzyszenie pacjentów poprzez posłankę chcą informacji, kiedy lek Betmiga będzie refundowany Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Kiedy lek Betmiga stosowany w II linii leczenia OAB będzie w Polsce refundowany? - zapytała posłanka w imieniu Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti.

Minister zdrowia nie podjął jeszcze decyzji w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego - wynika z odpowiedzi na interpelację poselską.

Jak wyjaśnił minister, w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga toczyły się trzy postępowania.

Poziom ceny był nieodpowiedni
Pierwszy wniosek o objęcie refundacją leku wpłynął 18 czerwca 2014 roku. Po ocenie formalno-prawnej został przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji prezesa Agencji.

17 listopada 2014 r. prezes Agencji wydał pozytywną rekomendację nr 244/2014 w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego4 Betmiga (mirabegron) we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi.

Prezes Agencji podkreślił również, iż aktualna propozycja wnioskodawcy skutkuje wysokim obciążeniem budżetu płatnika publicznego z tytułu refundacji leku i jest nieadekwatna do uzyskiwanych efektów terapii.

Wniosek w następnej kolejności podlegał negocjacjom cenowym między wnioskodawcą a Komisją Ekonomiczną. W efekcie negocjacji została podjęta uchwała, w której Komisja Ekonomiczna uznała proponowany przez wnioskodawcę poziom ceny za nieodpowiedni. Minister Zdrowia podjął negatywną decyzję administracyjną.

Ponowne wnioski o refundację
Do Ministra został złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron). Również w II instancji Minister Zdrowia podjął negatywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Nowy wniosek o objęcie refundacją leku Betmiga wpłynął do Ministerstwa Zdrowia 27 czerwca 2018 roku i dotyczył objęcia refundacją w ramach listy aptecznej we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi.

Prezes Agencji wydał w przedmiotowej sprawie Rekomendację nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r, w której rekomenduje objęcie refundacją produktu Betmiga (mirabegronum) we wnioskowanym wskazaniu pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka.

Wniosek jest u ministra
W toku postępowania wniosek został przekazany do negocjacji wnioskodawcy z Komisją Ekonomiczną. Po zakończonych negocjacjach Komisja Ekonomiczna wydała w sprawie negatywną uchwałę. Następnie postępowanie było zawieszone na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, co skutkowało brakiem możliwości podjęcia działań zmierzających do podjęcia decyzji.

Uchwała Komisji Ekonomicznej oraz całość dokumentacji zostały przekazane Ministrowi Zdrowia celem podjęcia pozytywnej bądź negatywnej decyzji w zakresie objęcia refundacją leku Betmiga we wnioskowanym wskazaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH