Modyfikacja programu leczenia raka piersi: muszą się na nią zgodzić firmy

POLITYKA LEKOWA

Autor: MZ   25-05-2021, 07:17

Modyfikacja programu leczenia raka piersi: muszą się na nią zgodzić firmy Minister Zdrowia współpracując z ekspertami znającymi kwestie od strony klinicznej opracował ponad 100 zmian w programie lekowym mających na celu jego uproszczenie oraz zwiększenie dostępu dla pacjentów (fot. Pixabay)

Od 1 lipca nastąpi zmiana w treści programu leczenia raka piersi. Minister Zdrowia oczekuje, iż firmy w trybie pilnym wyrażą zgodę na zmiany w programie lekowym w określonym zakresie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r. program lekowym B.9. – Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50) został zmodyfikowany.

MZ oczekuje, iż firmy w trybie pilnym wyrażą zgodę na zmiany w programie

Minister Zdrowia współpracując z ekspertami znającymi kwestie od strony klinicznej opracował ponad 100 zmian w programie lekowym mających na celu jego uproszczenie oraz zwiększenie dostępu dla pacjentów.

Z uwagi na pojawiające się informacje lekarzy, którzy wskazują, że praktyka kliniczna sprawia, że część nowych pacjentek nie będzie mogła wziąć udziału w programie, Minister Zdrowia informuje, iż zmiana nastąpiła wskutek błędu redakcyjnego i zostanie dokonana korekta zapisów w treści programu lekowego w najbliższym możliwym terminie, tj. w ramach planowanego obwieszczenia na 1 lipca 2021 r. Minister Zdrowia oczekuje, iż firmy w trybie pilnym wyrażą zgodę na zmiany w programie lekowym w przedmiotowym zakresie.

W trakcie procesu konsultacji treści zmienionego programu lekowego, ani podmioty odpowiedzialne, ani lekarze realizujący program lekowy, ani pacjenci czy świadczeniodawcy nie zgłosili do programu uwag w powyższym zakresie.

Podpowiedź, co zrobić w takim przypadku

Minister Zdrowia informuje, iż do czasu zmiany w programie w tym zakresie w przypadku pacjenta kwalifikującego się do leczenia lapatynibem z kapecytabiną lub trastuzumabem emtanzyna w przypadku przerzutów do OUN z HER2-dodatnim rakiem piersi świadczeniodawca prowadzący program lekowy ,,Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”, powinien wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na kwalifikację do programu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH