MZ: będzie program dla chorych na ciężką astmę alergiczną

POLITYKA LEKOWA

Autor: MZ, AK/rynekaptek.pl   10-03-2011, 11:54

MZ: będzie program dla chorych na ciężką astmę alergiczną Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ministerstwo Zdrowia przyjęło projekt zdrowotnego programu terapeutycznego: Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej.

Projekt programu terapeutycznego zostanie przekazany prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych celem wydania rekomendacji dla danego świadczenia opieki zdrowotnej w sprawie zakwalifikowania go jako świadczenia gwarantowanego - podaje Ministerstwo Zdrowia.Minister zdrowia podejmie negocjacje cenowe z producentem leku dla astmatyków.

Resort przypomina, że pacjenci chorzy na astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc mają zapewniony dostęp do świadczeń gwarantowanych w postaci produktów leczniczych w ramach wykazów leków refundowanych.

Aktualne wykazy leków refundowanych w ramach choroby przewlekłej: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli obejmują takie grupy substancji czynnych jak: glikokortykosteroidy wziewne zarówno pojedyncze jak i w połączeniu z beta2-mimetykiem z ryczałtową odpłatnością pacjenta oraz leki przeciwleukotrienowe z 30 proc. odpłatnością pacjenta.

Koszt refundacji tych produktów leczniczych w 2010 r. wyniósł ponad 900 mln zł.
Natomiast w ramach wykazów leków uzupełniających z 50 proc. odpłatnością pacjenta chorzy mają gwarantowany dostęp do leków przeciwalergicznych, których koszt refundacji w 2010 r. to ok. 65 mln zł.

Resort informuje, że leki dla chorych na astmę i choroby płuc stanowią prawie 13 proc. całkowitej refundacji.


Przypomnijmy, że chorzy na astmę czekają na program terapeutyczny, który uwzględniałby stosowanie leków biologicznych w najcięższych przypadkach choroby. NFZ wstrzymał bowiem zgodę na finansowanie takiego leczenia w ramach systemu JGP.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH