MZ: lek będzie refundowany, gdy producent obniży cenę pięciokrotnie

POLITYKA LEKOWA

Autor: ZPP, AOTMiT   28-04-2021, 12:02

MZ: lek będzie refundowany, gdy producent obniży cenę pięciokrotnie Terapia jest bardzo droga. Resort zdrowia chce obniżki ceny celiplimabu (fot. LJ)

MZ o leku w raku kolczystokomórkowym: nie ma uzasadnienia finansowanie tego leku. Jeżeli cena będzie co najmniej pięciokrotnie niższa wówczas możliwa jest jego refundacja.

13 kwietnia br. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

MZ: nie ma uzasadnienia finansowanie tego leku
Jednym z punktów posiedzenia samorządowców i przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia była informacja na temat refundacji leczenia cemiplimabem (Libtayo) pacjentów z rakiem kolczystokomórkowym.

Jak wskazał minister Maciej Miłkowski, pod koniec marca zakończył się proces refundacyjny zainicjowany przez jednego z producentów. W tej sprawie zostało wydane postanowienie, że nie ma uzasadnienia finansowania dla tego leku. Jest to terapia dla choroby rzadkiej, jednak choruje na nią dość spora liczba pacjentów.

Minister podkreślał, że program refundacyjny posiada już jeden lek, który ma niższą cenę i również dobrą skuteczność leczenia. Wskazał również, że jeżeli cena leku będzie co najmniej pięciokrotnie niższa wówczas możliwa jest jego refundacja.

Propozycja była niewystarczająca
W ubiegłym roku AOTMiT oceniał lek w ramach nowej grupy limitowej i wydawania go bezpłatnie, ale pod warunkiem zaproponowania instrumentu dzielenia ryzyka zapewniającego efektywność kosztową wnioskowanej technologii.

Taką propozycję wnioskodawca przedstawił. Jednak okazała się niewystarczająca.

"Kluczowym ograniczeniem przeprowadzonych analiz jest brak badań klinicznych bezpośrednio porównujących wnioskowaną technologię z komparatorami. Na podstawie przeprowadzonego porównania pośredniego nie jest możliwe wiarygodne określenie skuteczności CEM w porównaniu z BAT najlepszą dostępną terapię, best available therapy - przyp. red.)," - czytamy w rekomendacji prezesa Agencji.

"Mając na względzie powyższe za zasadne wydaje się,aby wnioskodawca zaproponował korzystniejszy lub oparty o efekty instrument dzielenia ryzyka" - dodał.

Lek w raku kolczystokomórkowym
Cemiplimab jest przeciwciałem monoklonalnym będącym w pełni ludzką immunoglobuliną klasy G4 (IgG4), wiążącym się z receptorem programowanej śmierci (PD-1) i blokującym jego oddziaływanie zligandami PD-L1 i PD-L2.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Libtayo jest wskazany do stosowania wleczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry (mCSCC - metastasic cutaneous squamous cell carcinoma lub laCSCC - locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma), którzy nie kwalifikują się do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radykalnej radioterapii.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH