MZ objaśnia mechanizm refundacji leków immunosupresyjnych

POLITYKA LEKOWA

Autor: MZ/rynekaptek.pl   07-11-2017, 15:49

MZ objaśnia mechanizm refundacji leków immunosupresyjnych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pacjenci mają dostęp do tanich leków refundowanych - informuje resort zdrowia w odniesieniu do leków immunosupresyjnych, które nalazły się w nowym wykazie refundacyjnym.

Ministerstwo wyjaśnia, że zmiana dopłat pacjentów do leków immunosupresyjnych wynika z mechanizmu zawartego w ustawie refundacyjnej. Urzędowe ceny zbytu leków nie zostały podwyższone.

Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji. Określa ona sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Tą podstawą jest najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD (dobową definiowaną dawkę) leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego, liczonego według DDD zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia refundacyjnego - przypomina resort.

- Gdy pierwszy odpowiednik leku zostaje objęty refundacją w danym wskazaniu, podstawą limitu w grupie limitowej jest cena hurtowa za DDD tego odpowiednika. Jeżeli na listę leków refundowanych wchodzą też inne odpowiedniki – podstawa limitu nie może być wyższa niż cena hurtowa za DDD pierwszego odpowiednika- tłumaczy.

Od 1 listopada obniżyły się urzędowe ceny niektórych leków dla pacjentów po przeszczepach. W związku z tym zmieniła się także podstawa limitu finansowania w grupach limitowych:

- 134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – kwas mykofenolowy i jego pochodne
- 116.0 Leki przeciwwirusowe – walgancyklowir – postacie do stosowania doustnego.

MZ wskazuje, że  leki z wyższą dopłatą mają tańsze odpowiedniki (odpowiednikiem leku Myfortic jest lek o nazwie handlowej Marelim, a odpowiednikami leku Valcyte są: Valganciclovir Teva, Valhit, Ceglar, Sperart i Valcyclox).

Informuje też, że termin obowiązywania decyzji o objęciu refundacją leku Valcyte (w tabletkach) został skrócony przez firmę farmaceutyczną.

Dodatkowo resort przestawia na swojej stronie tabele z cenami leków w obu grupach limitowych.

Zaznacza jednocześnie, że "szerzenie nieuzasadnionych zastrzeżeń wobec skuteczności czy bezpieczeństwa jakichkolwiek leków może skutkować rosnącym brakiem zaufania pacjentów i lekarzy, a tym samym obniżyć zapotrzebowanie na stosowanie leków, które w przypadku leków generycznych może zmniejszyć koszty terapii w systemie opieki zdrowotnej."

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH